Chủ nhật,  17/10/2021
Lan tỏa phong trào “Lao động sáng tạo”
Lan tỏa phong trào “Lao động sáng tạo”
(LSO) - Những năm qua, phong trào thi đua (PTTĐ) “Lao động sáng tạo” đã được các cấp trong Công đoàn Hải quân triển khai sâu rộng. Phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên và người lao động (NLĐ), góp phần xây...
Chuyện đem báo giấy ra nhà giàn DK1
Chuyện đem báo giấy ra nhà giàn DK1
(LSO) - Đối với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 Vùng 2 hải quân, báo chí luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Từ cuối năm 2004, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 được tiếp cận với các phương tiện thông tin nghe, nhìn hiện đại như: xem ti vi...