Thứ sáu,  23/02/2024

Tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri 5 huyện biên giới

– Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hôm nay (12/5), tại trụ sở UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, thuộc Đơn vị bầu cử số 2, với cử tri 5 huyện biên giới: Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập để vận động bầu cử. Hội nghị trực tuyến có hơn 3.900 đại biểu tại 99 điểm cầu tham dự.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Trưởng Ban Bầu cử số 2; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 2 có 5 ứng cử viên ĐBQH gồm các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh; Chu Thị Hồng Thái, Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Ngọc Sơn, công chức, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn; Hoàng Thị Hải Yến, công chức, Hội Nông dân tỉnh.


Hội nghị nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên ĐBQH khóa XV,
nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đều thể hiện tinh thần quyết tâm, nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của ĐBQH. Nếu trúng cử, ứng cử viên cam kết làm tròn trách nhiệm của ĐBQH, liên hệ chặt chẽ với cử tri, hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ giao. Đồng thời nghiên cứu tình hình kinh tế – xã hội tại các huyện biên giới, tỉnh để đề xuất những chính sách phù hợp. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân biên giới nói riêng, Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nói chung…

Hội nghị đã có 6 ý kiến của cử tri tại các điểm cầu. Các cử tri đều tin tưởng, nhất trí với chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời mong muốn các ứng cử viên, khi trúng cử phát huy tốt vai trò của ĐBQH, tiếp tục quan tâm tới các chính sách an sinh xã hội, tạo sinh kế, cải thiện cơ sở hạ tầng cho đồng bào dân tộc miền núi, biên giới…


Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng,
Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri

Thay mặt các ứng cử viên ĐBQH Đơn vị bầu cử số 2, đồng chí Trần Sỹ Thanh cảm ơn sự ủng hộ và tiếp thu các ý kiến của cử tri.

Đồng chí khẳng định mục tiêu của các ứng cử viên là thực hiện tốt nhiệm vụ của ĐBQH, mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện chương trình hành động của các ứng viên nếu trúng cử. Đồng thời cử tri tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ, thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của mình trong ngày bầu cử sắp tới.

MINH KHANG