Thứ năm,  22/02/2024

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đình Lập

– Sáng nay (12/5), Đoàn kiểm tra số 4 do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại huyện Đình Lập.

Theo báo cáo của UBBC huyện Đình Lập, Ban chỉ đạo, UBBC huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác bầu cử.

UBBC các cấp đã triển khai thực hiện các bước tiến hành cuộc bầu cử, ban hành các văn bản hướng dẫn đảm bảo theo đúng lộ trình thời gian quy định. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử từ huyện đến cơ sở đảm bảo đúng thành phần và thời gian theo quy định. Tính đến ngày 7/5, tổng số cử tri huyện Đình Lập là 20.833 người.

Hiện nay, UBBC huyện đã công bố, niêm yết danh sách chính thức 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; 52 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; 355 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, UBBC huyện đã tổ chức tập huấn công tác bầu cử đối với 12 xã, thị trấn theo cụm với 1.050 người là thành viên trong các tổ chức phụ trách bầu cử…

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn đề nghị huyện quan tâm đến trang trí khánh tiết khu vực bỏ phiếu, cập nhật đầy đủ danh sách cử tri; tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, tăng cường tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử; đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu dương sự chủ động, tích cực và những kết quả đạt được của huyện Đình Lập trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí đề nghị: Huyện Đình Lập cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân và cử tri; tuyên truyền về thành tựu kinh tế -xã hội, phản bác những thông tin xấu, độc; thực hiện đúng hướng dẫn trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong ngày bầu cử; thực hiện tiếp xúc cử tri trực tuyến đối với những ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp với cử tri.


Tổ công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri phục vụ bầu cử
tại nhà văn hóa khu 2, thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập

Cùng với đó, huyện cần tiếp tục kiểm tra, rà soát chỉnh trang cơ sở vật chất khu vực bỏ phiếu; tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử; tăng cường tập huấn về công tác bầu cử; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Đồng thời, thường xuyên cập nhật danh sách cử tri; rà soát những trường hợp yếu thế để tất cả các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ trong công tác bầu cử.


Tổ công tác kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử
tại nhà văn hóa khu 6, thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập

Trong chương trình, đoàn đã chia thành 3 tổ kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Cường Lợi, xã Kiên Mộc và thị trấn Nông trường Thái Bình.

HOÀNG HIẾU