Thứ năm,  22/02/2024

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Văn Lãng

– Sáng nay (13/5), Đoàn kiểm tra số 4 do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại huyện Văn Lãng.

Trong chương trình kiểm tra, Đoàn đã chia tổ đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Hoàng Việt, Tân Tác và Trùng Khánh.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo, UBBC các cấp của huyện Văn Lãng đã lãnh đạo, chỉ đạo bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.

Huyện đã tổ chức treo trên 200 băng zôn, cắm 800 cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại các trục đường chính; tuyên truyền lưu động được trên 180 lượt. UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục cập nhật, rà soát bổ sung danh sách cử tri. Tính đến ngày 7/5, tổng số cử tri huyện Văn Lãng là 37.966 người.

Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử cũng như việc niêm yết danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp ở khu vực bỏ phiếu đã được huyện triển khai.

 Hiện nay, danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 50 người tại 7 đơn vị bầu cử để bầu 31 đại biểu. Đối với cấp xã, danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn là 511 người tại 67 đơn vị bầu cử để bầu 311 đại biểu theo quy định.

Công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh nhất là dịch Covid-19 đã được huyện quan tâm triển khai nghiêm túc…

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn đề nghị huyện quan tâm tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ danh sách cử tri; phân công cán bộ hướng dẫn người dân tại các điểm bầu cử; tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày bầu cử; đẩy mạnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, tăng cường tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử; đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh…


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của huyện Văn Lãng.

Đồng chí đề nghị: Từ nay đến ngày bầu cử, huyện Văn Lãng cần tiếp tục tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của ngày bầu cử đến với Nhân dân và cử tri trên địa bàn; đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra bầu cử.


Tổ công tác kiểm tra việc chuẩn bị pano áp phích cổ động phục vụ bầu cử tại nhà văn hóa thôn Bản Gioòng, xã Tân Tác

Bên cạnh đó, huyện cần thường xuyên cập nhật bổ sung danh sách cử tri trên địa bàn, tiếp tục rà soát, tăng cường đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Đồng thời huyện cần chủ động lên phương án bầu cử cho mọi tình huống khi xảy ra thiên tai hay tình hình dịch bệnh diễn biến nguy hiểm.

HOÀNG HIẾU