Thứ năm,  22/02/2024

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia

– Hôm nay (14/5), đoàn kiểm tra số 2 do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 2 huyện Bắc Sơn và Bình Gia.

Tham gia đoàn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Uỷ viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn

Theo báo cáo của ban chỉ đạo bầu cử 2 huyện, tổng số cử tri trên địa bàn huyện Bắc Sơn là 53.668 người, huyện Bình Gia là 41.661 người. Đến ngày 3/5/2021, 100% khu vực bỏ phiếu trên địa bàn 2 huyện đã được niêm yết danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026….


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm bầu cử ở xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn

Bên cạnh đó, uỷ ban bầu cử của 2 huyện đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử; các hoạt động tuyên truyền, cổ động cho ngày bầu cử được đẩy mạnh; công tác bảo vệ an ninh, trật tự được đảm bảo; xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể để phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử; chủ động rà soát, chuẩn bị các phương tiện vật chất, kỹ thuật cho bầu cử…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Bắc Sơn

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đề nghị 2 huyện: Bắc Sơn, Bình Gia tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; tập trung đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Bình Gia

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được của 2 huyện trong công tác chuẩn bị bầu cử thời gian qua.

Đồng chí chỉ đạo: Thời gian tới, ban chỉ đạo bầu cử, uỷ ban bầu cử các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia tiếp tục rà soát tất cả các nội dung công việc có liên quan, trên cơ sở đó chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác bầu cử; tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời quan tâm công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử; rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất khu vực bầu cử để bổ sung, sắp xếp đảm bảo trang trọng, đúng quy định; đảm bảo công tác an ninh, trật tự, xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia

Trước đó, đoàn kiểm tra đã chia thành 2 tổ đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã: Bắc Quỳnh, Tân Lập, huyện Bắc Sơn và 2 xã: Hoàng Văn Thụ, Mông Ân, huyện Bình Gia.

TÂN AN