Thứ sáu,  23/02/2024

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Bà Chu Thị Hồng Thái, Phó Chánh Văn phòng, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn

Tên tôi là Chu Thị Hồng Thái, sinh năm 1984, là người dân tộc Tày, hiện nay là Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn. Bản thân tôi là đảng viên, trong quá trình công tác tôi luôn được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi rất vinh dự được cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đặc biệt vui mừng hơn khi tôi được về dự Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn và trưởng thành. Bởi vậy tôi rất thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn và những thuận lợi về phát triển kinh tế – xã hội để nâng cao đời sống Nhân dân của huyện nhà.

Được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là niệm vinh dự to lớn cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với bản thân tôi. Bởi vì Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cử tri trên cả nước nói chung và cử tri trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và huyện Đình Lập nói riêng đang đặt rất nhiều niềm tin, sự kỳ vọng vào các vị đại biểu Quốc hội…

Khi được cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Quốc hội tôi xin hứa:

1. Tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như nâng cao kỹ năng của một đại biểu Quốc hội để thực hiện thật tốt nhiệm vụ cũng như vai trò của một đại biểu Quốc hội đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động của Quốc hội góp phần hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội đã được Hiến pháp quy định đó là: Chức năng lập hiến, lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Do vậy Quốc hội có vị trí vai trò hết sức quan trọng trước yêu cầu đổi mới và phát triển toàn diện của đất nước theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

2. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cư tri; tìm hiểu và phản ánh trung thực và nhanh nhất ý kiến của cử tri đối với Quốc hội, với các cơ quan hữu quan. Thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tôi sẽ cùng với các đồng chí trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ nghiên cứu, tham gia kiến nghị các dự án Luật, nội dung còn chồng chéo, còn có nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tôi sẽ tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền của tỉnh có những kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan hữu quan, tạo điều kiện, các nguồn lực để tỉnh Lạng Sơn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đảng lần thứ XVII của tỉnh đã đề ra. Phấn đấu nâng cao chất lượng hiệu quả kinh tế du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thu hút các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh, từ đó tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho chính người dân trên địa bàn tỉnh.

Tôi sẽ cùng với cấp ủy, chính quyền huyện Đình Lập, có các ý kiến kiến nghị với các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện, nguồn lực để hỗ trợ huyện Đình Lập  phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống của người dân; khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của huyện, sớm đưa huyện Đình Lập thoát nghèo và phát triển nhất là trong việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện (vì hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có huyện Đình Lập là chưa có chợ phiên, do vậy sản phẩm làm ra nông dân khó tiêu thụ, đó cũng là trăn trở của các lãnh đạo huyện qua các thời kỳ).

4. Với chức trách, nhiệm vụ là ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh, tôi sẽ có những ý kiến với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy các cấp những nhiệm vụ để thực hiện tốt chức năng của Hội; tuyên truyền hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua của Hội và của địa phương, trọng tâm là thực hiện phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần của người nông dân.

5. Là một nữ ứng cử viên có thời gian công tác ở Hội Nông dân tỉnh hơn 10 năm, tôi nhận thức rằng phụ nữ chiếm hơn 50% dân số, chị em vừa phải gánh vác phần trách nhiệm của mình đối với xã hội, vừa phải lo làm tròn thiên chức đối với gia đình, làm vợ, làm mẹ, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi mà điều kiện đời sống còn nhiều khó khăn. Do vậy tôi sẽ luôn quan tâm nghiên cứu và có ý kiến tham gia vào dự án luật liên quan đến việc thực hiện bình đẳng giới; tranh thủ nguồn lực, tổ chức các hoạt động tạo môi trường thuận lợi để chị em, nhất là chị em ở cùng nông thôn được nâng cao trình độ, có kiến thức về Luật Đất đai, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới…. để tổ chức cuộc sống gia đình, về chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và quản lý con em phòng, chống tệ nạn xã hội… hỗ trợ kiến thức khoa học kỹ thuật để ứng dụng sản xuất trong trồng trọt, chăn nuôi giúp chị em phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình góp phần xây dựng gia đình văn minh – hạnh phúc.