Thứ năm,  22/02/2024

Lãnh đạo tỉnh tham gia bầu cử tại các điểm bỏ phiếu

– Hôm nay (23/5), cùng với hơn 69 triệu cử tri trong cả nước, trên 573 nghìn cử tri trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng cử tri đã tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Tại khu vực bỏ phiếu số 10, nhà văn hoá khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử đã dự khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ bỏ phiếu tại nhà văn hoá khối Cửa Nam, phường Chi Lăng

Kế đến là cử tri cao tuổi nhất (92 tuổi) và cử tri lần đầu tiên đi bỏ phiếu của khối Cửa Nam, phường Chi Lăng. Được biết, theo danh sách chính thức, khối Cửa Nam có 727 cử tri, trong đó có 410 cử tri nam, 317 cử tri nữ.

Tại khu vực bỏ phiếu số 10, nhà văn hóa khối 11, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Khu vực bỏ phiếu số 10 có 627 cử tri, trong đó, cử tri cao tuổi nhất là 89 tuổi, cử tri trẻ tuổi nhất là 18 tuổi.

Tại khu vực bầu cử số 6, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ bầu cử khu vực số 6 có 1.482 cử tri.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và cử tri khối 6, phường Vĩnh Trại bỏ phiếu bầu cử

Khu vực bỏ phiếu số 2, nhà văn hóa khối 3, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 2, nhà văn hóa khối 3, phường Đông Kinh

Khu vực bỏ phiếu có 1.258 cử tri, trong đó có 546 nam, 712 nữ, cử tri cao tuổi nhất là 91 tuổi.

Tại khu vực bỏ phiếu số 3, khu dân cư khối 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Khu vực bỏ phiếu số 3 có 890 cử tri.


Đồng chí Dương Xuân Huyên,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 khối 2, phường Hoàng Văn Thụ 

Tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đồng chí Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Hoàng Văn Thụ

Khu vực bỏ phiếu số 5 có 1.218 cử tri, trong đó có 535 cử tri nam giới và 683 cử tri là nữ giới; cử tri cao tuổi nhất là 102 tuổi, cử tri ít tuổi nhất là 18 tuổi.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, nhà văn hóa khối 1 + 2, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Đông Kinh

Khu vực bỏ phiếu số 1 có tổng số 1.658 cử tri, trong đó có 744 cử tri nam, 914 cử tri nữ; cử tri cao tuổi nhất là 93 tuổi, cử tri ít tuổi nhất là 18 tuổi.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đồng chí Đoàn Thị Loan, Chủ nhiệm Uỷ Kiểm tra Tỉnh ủy bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha

Tại khu vực bỏ phiếu số 1 có 1.081 cử tri, trong đó nam là 503, nữ là 578; cử tri cao tuổi nhất là 86 tuổi, cử tri ít tuổi nhất là 18 tuổi.

Tại khu vực bầu cử số 10, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại khu dân cư

Khu vực bỏ phiếu số 10 có 759 cử tri; cử tri cao tuổi nhất là 92 tuổi, cử tri trẻ tuổi nhất là 19 tuổi.

Tại khu vực bỏ phiếu số 8, nhà văn hóa khối Cửa Đông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đồng chí Giáp Thị Bắc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8, nhà văn hóa khối Cửa Đông, phường Chi Lăng

Tại khu vực bỏ phiếu số 8 có 449 cử tri, trong đó cử tri cao tuổi nhất là 103 tuổi, cử tri ít tuổi nhất là 18 tuổi 29 ngày.

Tại khu vực bỏ phiếu số 5, nhà văn hóa khối 5, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đồng chí Phùng Quang Hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Vĩnh Trại

Khu vực bỏ phiếu số 5 có tổng số 783 cử tri, trong đó có 358 cử tri nam, 425 cử tri nữ, 101/783 cử tri là người có đạo; cử tri cao tuổi nhất là 95 tuổi, cử tri ít tuổi nhất là 18 tuổi.

Tại khu vực bỏ phiếu số 15, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Đại tá Lê Xuân Thuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đại tá Lê Xuân Thuân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 15, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bỏ phiếu tại Khu vực số 15 có 477 cử tri của các đơn vị: cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung tâm Viễn thông Viettel; Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu I.

Tại khu vực bỏ phiếu số 14, Công an tỉnh, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Đại tá Thái Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Khu vực bỏ phiếu số 14 – Tổ Bầu cử Công an tỉnh có hơn 1.200 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Tại nhà văn hoá khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Lạng Sơn bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,
Bí thư Thành uỷ Lạng Sơn bỏ phiếu tại nhà văn hoá khối 1, phường Tam Thanh

Khu vực bỏ phiếu số 1 có 1.405 cử tri bỏ phiếu, trong đó cử tri cao tuổi nhất là 96 tuổi.

Tại khu vực bầu cử số 10, nhà văn hóa khối 11, phường Vĩnh trại, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu tại nơi cư trú

Khu vực bầu cử số 10 phường Vĩnh Trại có 759 cử tri từ 19 đến 92 tuổi.

Tại khu vực bầu cử số 4, khối Đèo Giang, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bầu  đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 4, khối Đèo Giang, phường Chi Lăng

Khu vực bầu cử số 4, khối Đèo Giang có 833 cử tri.

Hoạt động bầu cử tại các khu vực diễn ra trang trọng, đúng luật, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Nhóm PV