Thứ sáu,  25/06/2021

Biến Nghị quyết thành hành động, sớm đi vào cuộc sống

(LSO) – Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu. Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống thì từng đồng chí đại biểu dự đại hội, các cấp, ngành cần có các hành động cụ thể để thực hiện ngay sau Đại hội.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: “Tập trung thực hiện 2 chỉ tiêu quan trọng là nâng tỷ lệ đào tạo nghề lên 65% và tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3% vào cuối năm 2025”.

Trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vừa được Đại hội thông qua, ngành lao động, thương binh và xã hội có 2 chỉ tiêu quan trọng là nâng tỷ lệ đào tạo nghề lên 65% và tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3% vào cuối năm 2025.

Để triển khai thực hiện tốt nghị quyết, chúng tôi đã dự kiến kế hoạch để tổ chức thực hiện. Trước hết, để tăng tỷ lệ đào tạo nghề lên 65% thì toàn ngành phải tập trung nỗ lực bằng các giải pháp, đặc biệt là đổi mới công tác đào tạo nghề, trong đó tập trung đào tạo nghề gắn với nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước – đây là mấu chốt để người lao động đào tạo xong là có trình độ đáp ứng yêu cầu lao động, việc làm. Cùng với đó chú trọng liên doanh, liên kết với các tổ chức, các cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng cao ở trong và ngoài nước. Đây là những nhiệm vụ chúng tôi đã xúc tiến triển khai trong nhiệm kỳ vừa qua, nhưng nhiệm kỳ này sẽ tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó ngành cũng tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956, tập trung xã hội hóa cho công tác đào tạo nghề.

Về chỉ tiêu giảm nghèo, mức chuẩn nghèo của giai đoạn 2021 – 2025 sẽ nâng lên mức 2,5 lần so với hiện nay, do vậy, đối với tỉnh Lạng Sơn, khi tổ chức điều tra tỷ lệ hộ nghèo sẽ ở mức khoảng 28%. Để đạt mục tiêu giảm nghèo theo nghị quyết đề ra thì ngành  sẽ tập trung tham mưu cho tỉnh triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo. Theo đó, phấn đấu mỗi năm giảm ít nhất 5% thì mới đảm bảo đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra đến cuối năm 2025 giảm xuống còn dưới 3%.

Ông Đinh Hữu Học, Bí thư Huyện ủy Chi Lăng: “Tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Chi Lăng sẽ lựa chọn 3 nhiệm vụ đột phá, đó là công tác cán bộ, xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch.

Đối với công tác cán bộ, chúng tôi tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cơ sở đảng, quan tâm đặc biệt đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

Nhiệm vụ đột phá thứ hai là huyện tiếp tục xây dựng có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó tập trung xây dựng và chỉ đạo nhằm tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Nhiệm vụ đột phá thứ ba là tiếp tục phát huy những lợi thế, tiềm năng của huyện để tập trung phát triển du lịch. Chúng tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu thực hiện nghị quyết, quán triệt tới các cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ông Lê Trí Thức, Bí thư Huyện ủy Cao Lộc: “Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội”.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện Cao Lộc sẽ tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội và sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Theo đó, chúng tôi tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác. Cùng với đó, chỉ đạo các ban, ngành, các xã trên địa bàn huyện tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết đại hội đến quần chúng, đảng viên; xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phát huy thế mạnh để tập trung phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Ông Triệu Tiến Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình: “Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã”.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước cũng như tỉnh đã có nhiều chính sách phù hợp hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ dân tộc miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh nói chung, xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình nói riêng. Qua đó góp phần giúp xã có các giải pháp thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 74% (năm 2015) xuống còn trên 43% (năm 2019).

Để đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, chúng tôi sẽ tuyên truyền kết quả đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã. Trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thời gian tới xã tập trung vào xây dựng nông thôn mới, vì hiện nay xã mới đạt 5/19 tiêu chí. Tuy nhiên, Ái Quốc là xã vùng 3 còn nhiều khó khăn nên để thực hiện được các tiêu chí nông thôn mới thì rất cần sự quan tâm đầu tư của tỉnh, huyện để xã có các nguồn lực tập trung phát triển hạ tầng nông thôn, xây dựng các mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Đại úy Vũ Quốc Toàn, Trợ lý công tác quần chúng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: “Tiếp tục đóng góp cả trí lẫn lực của tuổi trẻ vào nhiệm vụ quản lý vững chắc chủ quyền biên giới và xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng phát triển”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện chính trị vô cùng quan trọng và có ý nghĩa định hướng tương lai, cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành, trong đó có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới của bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi bản thân là đảng viên có tuổi đời trẻ nhất trong 350 đại biểu tham dự Đại hội. Đặc biệt, tôi đã được cống hiến trí tuệ, trách nhiệm của mình vào sự thành công của Đại hội. Trong thời gian tới, tôi thấy rằng mình cần phải cố gắng phấn đấu hơn nữa để tiếp tục đóng góp cả trí lẫn lực của tuổi trẻ vào nhiệm vụ quản lý vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và công cuộc xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng phát triển và giàu đẹp.

TỔ PV ĐẠI HỘI ĐẢNG