Thứ tư,  07/06/2023
Sôi nổi thi đua chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh
Sôi nổi thi đua chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh
- Hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh (15/6/1933 - 15/6/2023), các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã và đang tích cực thi đua sôi nổi, hoàn thiện, bàn giao nhiều công trình, phần việc thiết thực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Dự...
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn - tự hào 90 năm xây dựng và phát triển
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn - tự hào 90 năm xây dựng và phát triển
- Trong 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt nam, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh, Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, kiên cường bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm; cần cù, chịu khó, năng động,...
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn – 90 năm xây dựng và phát triển (bài 6)
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn – 90 năm xây dựng và phát triển (bài 6)
Bài 6: Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay - Mười năm sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đánh thắng chiến tranh xâm lược, chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ thù bảo...
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn – 90 năm xây dựng và phát triển (bài 5)
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn – 90 năm xây dựng và phát triển (bài 5)
Bài 5: Khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc (1975 – 1985) - Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) kết thúc thắng lợi, hòa bình được lập lại, đất nước độc lập thống nhất về mặt lãnh thổ, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng ở mỗi...
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn – 90 năm xây dựng và phát triển (bài 4)
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn – 90 năm xây dựng và phát triển (bài 4)
Bài 4: Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955 - 1975) - Sau chiến thắng Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơnevơ về lập lại hòa bình ở Đông Dương, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới: miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội,...
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn – 90 năm xây dựng và phát triển (bài 3)
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn – 90 năm xây dựng và phát triển (bài 3)
Bài 3: Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954) - Hòa cùng khí thế kháng chiến của cả dân tộc, quân và dân Lạng Sơn anh dũng bước vào trận chiến đấu chống quân thù xâm lược với quyết tâm: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất...
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn – 90 năm xây dựng và phát triển (Bài 2)
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn – 90 năm xây dựng và phát triển (Bài 2)
Bài 2 Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1933 - 1945) - Từ chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn đồng chí Hoàng Văn Thụ tiếp tục mở rộng, phát triển tổ chức Đảng ở các địa phương khác trong tỉnh. Điều này khiến Lạng Sơn trở thành địa phương có phong trào cách mạng phát...