Thứ năm,  21/10/2021
Công tác đối ngoại được thực hiện tích cực, hiệu quả, triển khai đồng bộ, toàn diện trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân
Công tác đối ngoại được thực hiện tích cực, hiệu quả, triển khai đồng bộ, toàn diện trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân
(LSO) - Về bố cục của dự thảo, tôi nhất trí với bố cục trình bày và nội dung dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. Qua nghiên cứu nội dung, tôi thấy dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đầy đủ, ngắn gọn,...
Nhấn mạnh điểm mới của công tác dân vận trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận nhiệm kỳ tới
Nhấn mạnh điểm mới của công tác dân vận trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận nhiệm kỳ tới
GIÁP THỊ BẮC, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (LSO) - Qua nghiên cứu, tôi nhất trí với các nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và có một số ý kiến đóng góp bổ sung liên quan đến công tác dân vận của hệ thống chính trị,...
Điều chỉnh chỉ tiêu của một số lĩnh vực về văn hóa sát với thực tế và tăng cường nhiệm vụ tư vấn, giám định, phản biện xã hội
Điều chỉnh chỉ tiêu của một số lĩnh vực về văn hóa sát với thực tế và tăng cường nhiệm vụ tư vấn, giám định, phản biện xã hội
(LSO) - Tôi nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tôi đóng góp một số ý kiến về lĩnh vực văn hóa và nhiệm vụ tư vấn, giám định, phản biện xã hội để dự thảo đánh giá rõ hơn, từ đó đặt ra mục tiêu,...
Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, công nghiệp xanh, an toàn và hiện đại
Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, công nghiệp xanh, an toàn và hiện đại
LSO- Góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, ông Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương đóng góp ý kiến bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung về nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp, kinh...
Nên điều chỉnh tăng một số chỉ tiêu chủ yếu
Nên điều chỉnh tăng một số chỉ tiêu chủ yếu
(LSO) - Cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Tỉnh đoàn góp ý: dự thảo cần phân tích làm rõ thêm kết quả một số phong trào, nguyên nhân thực...