Thứ tư,  01/12/2021
Bước tiến mới trong công tác dân vận ở Lạng Sơn
Bước tiến mới trong công tác dân vận ở Lạng Sơn
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới, thời gian qua công tác dân vận luôn được Lạng Sơn quan tâm và dã đạt nhiều kết quả to lớn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.Từ điều kiện cụ thể của địa phương, ngay từ đầu năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, bám sát chương trình hành động của Tỉnh ủy, các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, dự án đầu tư của Trung ương, chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của từng ngành, từng cấp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Cùng với đó, Ban đẩy mạnh sự phối hợp của các cấp ngành trong việc đề xuất, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách liên quan đến đoàn kết toàn dân tộc;......
Sức lan tỏa của cuộc vận động làm theo gương Bác
Sức lan tỏa của cuộc vận động làm theo gương Bác
Qua gần 3 năm tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sức lan tỏa của Cuộc vận động đã đi vào đời sống xã hội, tạo động lực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Lạng Sơn.Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, trong 3 năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện Cuộc vận động, từ đó việc triển khai được tổ chức thực hiện một cách có hệ thống, với tinh thần sáng tạo và phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng ngành, địa phương. ĐVTN tham gia mở đường GTNT tại xã Khánh Khê, huyện Văn Quan Ảnh: Thúy HườngVề việc tổ chức, nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chủ đề thực hiện Cuộc vận động......
Khắc phục khó khăn, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, phát huy thành quả đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2010
Khắc phục khó khăn, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, phát huy thành quả đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2010
Khắc phục khó khăn, vượt qua thách thứcNăm 2009, trong bối cảnh chung của cả nước chịu sự tác động của khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế trong nước, bên cạnh đó, thời tiết diễn biến bất thường cùng với những khó khăn vốn có của một tỉnh miền núi, biên giới còn nghèo,... đã tác động không thuận đến các hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trước tình hình đó, được sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; trong đó tập trung vào việc thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội theo chủ trương của Chính phủ và các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 theo tinh thần Nghị quyết Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; trong quá trình chỉ đạo......
Bác Hồ, người đại biểu Quốc hội mẫu mực
Bác Hồ, người đại biểu Quốc hội mẫu mực
Tính từ Quốc hội khóa I, năm 1946, đến năm 1969, Bác là đại biểu Quốc hội 24 năm liên tiếp. Trong các khóa Quốc hội, Bác đều được giới thiệu ứng cử tại Hà Nội và trúng cử với số phiếu rất cao. 24 năm là người đứng đầu Nhà nước ta, Bác Hồ là đại biểu Quốc hội mẫu mực. Ngày 8-9-1945, Bác Hồ ký Sắc lệnh 14/SL quyết định cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội đầu tiên. Đầu năm 1946, cả nước ta tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa I, tại Hà Nội, nơi Bác Hồ ra ứng cử, có 118 vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân và đại biểu các giới hàng xã đã công bố một bản kiến nghị: “Yêu cầu Cụ Hồ Chí Minh không phải ứng cử trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới. Chúng tôi suy tôn và ủng hộ vĩnh viễn cụ Hồ Chí Minh là Chủ tịch của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Không chỉ có kiến nghị trên của Hà Nội mà từ nhiều nơi......
Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn: Tổng kết công tác ATGT năm 2009 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp công tác ATGT năm 2010.
Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn: Tổng kết công tác ATGT năm 2009 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp công tác ATGT năm 2010.
Chiều ngày 5/1/2010, tại hội trường Sở GTVT, Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác ATGT năm 2009 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác ATGT năm 2010. Tới dự hội nghị có đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban ATGT tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng ban ATGT tỉnh; các thành viên Ban ATGT tỉnh; các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, phòng Công thương 11 huyện, thành phố; đại diện Công an tỉnh và công an các huyện, thành…Tại hội nghị, đại diện Ban ATGT tỉnh đã báo cáo tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2009 tại Lạng Sơn và đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2010. Theo đó, năm 2009, trên địa bàn đã xảy ra 170 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 139 người, làm bị thương 188 người. So với năm 2008 đã giảm 44 vụ, giảm 69 người bị thương, tuy nhiên số người chết lại tăng 10 người. Nguyên nhân chủ yếu gây ra TNGT là do không......
Khắc phục khó khăn, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, phát huy thành quả đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2010
Khắc phục khó khăn, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, phát huy thành quả đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2010
Khắc phục khó khăn, vượt qua thách thứcNăm 2009, trong bối cảnh chung của cả nước chịu sự tác động của khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế trong nước, bên cạnh đó, thời tiết diễn biến bất thường cùng với những khó khăn vốn có của một tỉnh miền núi, biên giới còn nghèo,... đã tác động không thuận đến các hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trước tình hình đó, được sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; trong đó tập trung vào việc thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội theo chủ trương của Chính phủ và các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 theo tinh thần Nghị quyết Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; trong quá trình chỉ đạo......
Hội CCB xã Quốc Khánh tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân
Hội CCB xã Quốc Khánh tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân
Cùng với việc củng cố, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, những năm qua Hội CCB xã Quốc Khánh còn tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ vững an ninh biên giới.Quốc Khánh là xã vùng cao, biên giới, có 28 thôn, bản, trong đó có 9 thôn giáp biên, với chiều dài đường biên giới 14,5 km. Xã có 1.402 hộ dân, 6.212 nhân khẩu, thành phần dân tộc gồm: Tày Nùng, Kinh, Hoa, cùng chung sống, đoàn kết. Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ xã và Hội cấp trên, sự phối hợp, động viên của các tổ chức đoàn thể, cán bộ hội viên CCB xã đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần cùng toàn xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương. Hội CCB xã luôn thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với Đồn biên phòng 73 đóng trên địa bàn và các đoàn thể của xã; tổ......
Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu "Sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ Hồ"
Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu "Sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ Hồ"
LSO-Chiều ngày 17/12/2009, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ Hồ” đã tổ chức hội nghị tổng kết. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cùng các thành viên, Ban Giám khảo, Ban thư ký. Sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi tìm hiểu “Sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ Hồ” đã thu hút được 100% cơ quan, đơn vị tham gia, tổng cộng gồm 25 đầu mối với tổng số 115.520 bài dự thi, bình quân cứ khoảng 6 người dân thì có 1 người tham gia viết bài dự thi. Qua vòng chọn lựa tại cơ sở, các cơ quan, đơn vị đã chọn ra được 75 bài tham gia dự thi gửi tham gia cấp tỉnh. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao và khách quan, trung thực, Ban Giám khảo đã chọn được 12 tập thể và 36 cá nhân tiêu biểu để trao giải. Qua đó có thể thấy rằng, cuộc thi đã thu hút được mọi tầng lớp nhân dân tham gia và đã có tác động tốt......
Hội CCB Công ty than Na Dương giữ vững phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ
Hội CCB Công ty than Na Dương giữ vững phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ
LSO-Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty TNHH một thành viên than Na Dương được thành lập từ năm 1990. Trải qua 19 năm hoạt động, Hội CCB Công ty Than Na Dương đã qua 6 kỳ đại hội, với 86 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội trực thuộc. Hầu hết các phân xưởng sản xuất, bộ phận văn phòng đều có hội viên tham gia công tác. Trong nhiều năm qua, tổ chức hội đã không ngừng lớn mạnh, tích cực đổi mới phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và làm nòng cốt trong công tác bảo vệ trật tự an ninh Tổ quốc. Một trong những điểm nổi bật của Hội CCB Công ty than Na Dương trong 3 năm gần đây, các hội viên tích cực học tập các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 100% hội viên đăng ký hưởng ứng làm theo; cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến các hội viên. Ngoài gương mẫu đi đầu,......
Đảng bộ xã Sơn Hà (Hữu Lũng): Thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Đảng bộ xã Sơn Hà (Hữu Lũng): Thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
LSO-Trong gần 3 năm qua, Đảng bộ xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Sơn Hà đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động cấp xã, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tổ chức học tập các chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, 100% cán bộ, đảng viên, công chức đã viết bài thu hoạch, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác. Về đẩy mạnh công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đảng bộ xã đã tập trung......