Chủ nhật,  02/10/2022

Xã Yên Khoái học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

LSO-Yên Khoái là một vùng quê trù phú, không ngừng đổi mới, nhất là sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ chuyển biến sâu sắc về nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã góp phần tạo nên diện mạo mới của toàn xã cả về hình thức lẫn chiều sâu cuộc sống. Kinh tế tăng trưởng, ổn định, diện tích gieo trồng và sản lượng lương thực năm 2009 đều tăng so với năm 2008.Tổng thu ngân sách năm 2009 hơn 1,2 tỷ đồng, đạt 137% kế hoạch. An ninh chính trị ổn định, đường biên mốc giới được giữ vững. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã chỉ còn 12,5%. Chất lượng hai mặt giáo dục năm sau cao hơn năm trước, xã đã có một trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Việc chăm lo sức khoẻ cho nhân dân được coi trọng, trạm y tế xã duy trì được danh hiệu chuẩn quốc gia. Từ năm 2006 đến nay, mỗi năm xã đã đầu tư xây dựng được 1 nhà văn hoá thôn.Nông dân xã...

LSO-Yên Khoái là một vùng quê trù phú, không ngừng đổi mới, nhất là sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ chuyển biến sâu sắc về nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã góp phần tạo nên diện mạo mới của toàn xã cả về hình thức lẫn chiều sâu cuộc sống.
Kinh tế tăng trưởng, ổn định, diện tích gieo trồng và sản lượng lương thực năm 2009 đều tăng so với năm 2008.Tổng thu ngân sách năm 2009 hơn 1,2 tỷ đồng, đạt 137% kế hoạch. An ninh chính trị ổn định, đường biên mốc giới được giữ vững. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã chỉ còn 12,5%. Chất lượng hai mặt giáo dục năm sau cao hơn năm trước, xã đã có một trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Việc chăm lo sức khoẻ cho nhân dân được coi trọng, trạm y tế xã duy trì được danh hiệu chuẩn quốc gia. Từ năm 2006 đến nay, mỗi năm xã đã đầu tư xây dựng được 1 nhà văn hoá thôn.

Nông dân xã Bằng Khánh (Lộc Bình) làm đất vụ xuân

Ảnh: N.Đ.B

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực chứng tỏ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã từng bước đi vào đời sống của người dân nơi đây, thể hiện qua kết quả học tập, công tác, lao động sản xuất. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt” xây dựng cơ quan, đơn vị, thôn xóm văn hoá. Xây dựng được nhiều chi bộ “trong sạch vững mạnh” như: Chi bộ Trường tiểu học, Chi bộ Trường mầm non, Chi bộ HTX Biên Cương, chi bộ cơ quan… Những cá nhân tiêu biểu như cô giáo Tạ Thị Thu Hương, cô giáo Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch hội phụ nữ xã La Thị Bé. Nhiều gương mặt điển hình hiến đất xây dựng nhà văn hoá như các ông: Lê Văn Hội, Đinh Văn Dũng, Hà Văn Cảu và bà Lành Thị Thuyên. Các đoàn thể nhân dân tích cực tuyên truyền rộng rãi trong hội viên, đoàn viên về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi đua giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Mọi cán bộ, đảng viên, đều xây dựng cho mình tiêu chuẩn đạo đức lối sống theo tấm gương của Bác. Các chi bộ đã dựa vào tiêu chuẩn đạo đức lối sống để nhắc nhở đảng viên thực hiện. Toàn Đảng bộ đã hưởng ứng cuộc thi viết tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo năm nội dung: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Hội phụ nữ xã đã phát động phong trào “Hũ gạo tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương” giúp đỡ gia đình hội viên còn khó khăn. Hội phụ nữ xã đã giúp được nhiều người, trong đó có cháu Trịnh Thị Dung (thôn Nà Phát) vượt qua khó khăn, đói nghèo. Nhiều chị đã giúp vốn cho chị em phát triển kinh tế, tiêu biểu như các chị Hoàng Thị Hiện (thôn Bản Khoai), Hoàng Thị Ngôn (thôn Cốc Nhãn), Lý Thị Thời (thôn Long Đầu)… phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phân công hội viên làm kinh tế khá giỏi giúp đỡ hộ nghèo, được đông đảo hội viên hưởng ứng. Điển hình như các ông, bà: Vi Văn Nghé, Vi Văn Nghiệp thôn Long Đầu; Vi Văn Thoại, Mã Thị Lơ, Hoàng Thị Bằng thôn Chi Ma; Đinh Văn Hựu, Trịnh Thị Thơ, Trịnh Thị Tẹo thôn Cốc Nhãn; Lý Văn Tào, Mã Văn Thỏ, Vi Văn Hậu, Lê Văn Đông thôn Bản Khoai…
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thu hút được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong xã hội. Mối quan hệ gia đình, cộng đồng, xã hội từng bước được gắn kết chặt chẽ hơn. Cuộc vận động ngày càng có sức lan toả mạnh mẽ, sâu rộng trong đời sống xã hội, có tác động tích cực đến mọi hành động của con người. Trong hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng uỷ xã Yên Khoái đã đưa ra phương hướng tiếp tục thực hiện Cuộc vận động trong những năm tiếp theo: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thật sự thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện cuộc vận động cần phối hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước khác. Phát huy tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nêu gương và nhân rộng gương “Người tốt, việc tốt”.

Hoàng Kim Dung