Thứ năm,  06/10/2022

Tràng Định trao giải cuộc thi viết tìm hiểu "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

LSO-Ngày 16-3-2010 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tràng Định đã tổ chức trao giải cuộc thi viết tìm hiểu Tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Sau thời gian phát động từ tháng 7-2009 và kết thúc vào tháng 2-2010 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tràng Định đã nhận được 1.434 bài viết; trong đó có nhiều bài viết được các thí sinh trình bày với nội dung sâu sắc, công phu và sáng tạo, chất lượng bài thi tốt, bên cạnh đó có nhiều thí sinh cao tuổi đã tham gia dự thi và có nội dung thiết thực. Căn cứ vào kết quả đánh giá của ban tổ chức cuộc thi Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tràng Định đã biểu dương 5 tập thể và 11 cá nhân có bài viết xuất sắc tại cuộc thi viết lần...

LSO-Ngày 16-3-2010 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tràng Định đã tổ chức trao giải cuộc thi viết tìm hiểu Tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.
Sau thời gian phát động từ tháng 7-2009 và kết thúc vào tháng 2-2010 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tràng Định đã nhận được 1.434 bài viết; trong đó có nhiều bài viết được các thí sinh trình bày với nội dung sâu sắc, công phu và sáng tạo, chất lượng bài thi tốt, bên cạnh đó có nhiều thí sinh cao tuổi đã tham gia dự thi và có nội dung thiết thực. Căn cứ vào kết quả đánh giá của ban tổ chức cuộc thi Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tràng Định đã biểu dương 5 tập thể và 11 cá nhân có bài viết xuất sắc tại cuộc thi viết lần này.

Quốc Thăng