Thứ bảy,  24/02/2024

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chi bộ 4 tốt

LSO-Đảng ta đang triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề : Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. Đây là chủ đề xuyên suốt năm 2010 gắn với Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Do đó, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chi bộ 4 tốt có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.Theo Hồ Chí Minh, chi bộ 4 tốt phải đảm bảo các tiêu chí, đó là: đảng viên phải gương mẫu trong mọi công việc, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nội bộ thật sự đoàn kết, chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, lãnh đạo sản xuất và chiến đấu; một lòng một dạ phục vụ nhân dân, đối với Đảng thì củng cố tốt và phát triển tốt. Để xây dựng chi bộ 4 tốt, mỗi đảng viên phải tốt. Đối với mỗi đảng viên, Hồ Chí Minh cho rằng: mỗi đảng viên luôn luôn phải ghi nhớ những nhiệm vụ của Đảng viên mà phấn...

LSO-Đảng ta đang triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề : Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. Đây là chủ đề xuyên suốt năm 2010 gắn với Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Do đó, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chi bộ 4 tốt có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.
Theo Hồ Chí Minh, chi bộ 4 tốt phải đảm bảo các tiêu chí, đó là: đảng viên phải gương mẫu trong mọi công việc, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nội bộ thật sự đoàn kết, chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, lãnh đạo sản xuất và chiến đấu; một lòng một dạ phục vụ nhân dân, đối với Đảng thì củng cố tốt và phát triển tốt. Để xây dựng chi bộ 4 tốt, mỗi đảng viên phải tốt. Đối với mỗi đảng viên, Hồ Chí Minh cho rằng: mỗi đảng viên luôn luôn phải ghi nhớ những nhiệm vụ của Đảng viên mà phấn đấu thực hiện, đó là, kiên quyết và suốt đời đấu tranh cho Đảng; luôn luôn bồi dưỡng tư tưởng vô sản của mình, không mắc sai lầm, tích cực sửa chữa khuyết điểm; luôn luôn để lợi ích của Đảng lên trên lợi ích cá nhân; tuyệt đối chấp hành nghị quyết, kỷ luật của Đảng; cố gắng học tập không ngừng nâng cao trình độ của mình, thật thà tự phê bình và phê bình; mật thiết liên hệ với quần chúng, nêu cao tinh thần chí công vô tư, cần kiệm liêm chính, gương mẫu trong mọi công tác và trong đời sống. Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ đều làm được như vậy mới xứng đáng trở thành chi bộ 4 tốt.

Cán bô, giảng viên Trường chính trị Hoàng Văn Thụ tại buổi tọa đàm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng 3/2 – Ảnh: M.H
Tư tưởng của Người về xây dựng chi bộ 4 tốt với những nội dung ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu nhưng chứa đựng cả một kho tàng tri thức về công tác xây dựng Đảng, là cẩm nang qúy giá để chúng ta vận dụng vào công tác xây dựng Đảng trong dịp đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chi bộ 4 tốt chúng ta có thể tự hào rằng Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện khá tốt theo lời dạy của Bác. Từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng đều có bước tiến mới. Từ khi thực hiện cuộc vận động đến nay, điều dễ nhận thấy là chế độ sinh hoạt chi bộ được chấp hành nghiêm túc hơn, nội dung sinh hoạt chi bộ đảm bảo chất lượng, mỗi chi bộ thường bố trí xen lẫn các buổi sinh hoạt định kỳ với tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Công tác đánh giá phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ đi vào thực chất hơn. Năm 2009, kết qủa phân tích chất lượng chi bộ của Lạng Sơn cho thấy các chi bộ đã tiến hành phân tích một cách khách quan, dám nhìn thẳng vào thực tế hoạt động của mình để đánh giá nhận xét, chính vì vậy, việc phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ đã được thực hiện một cách nghiêm túc.
Tuy nhiên, chúng ta cũng chưa thể hài lòng với kết quả đã đạt được, bởi lẽ vẫn còn những “con sâu làm rầu nồi canh”. Có chi bộ yếu kém triền miên mà chưa tìm ra phương án xử lý thích hợp. Không ít chi bộ Đảng sinh hoạt không đều, nội dung sinh hoạt đơn điệu, không bám sát vào nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo công tác chuyên môn nên không ra được nghị quyết chuyên đề. Đâu đó có chi bộ vẫn xẩy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình chưa nghiêm túc, còn nể nang, né tránh và bệnh thành tích. Một số chi bộ còn có đảng viên vi phạm pháp luật như tham nhũng, buôn lậu, đánh bạc, vi phạm lề lối tác phong làm việc…những khuyết điểm, yếu kém đó cần phải chấn chỉnh kịp thời.

Hiện nay và mãi mãi, vấn đề cần quan tâm đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng chính là việc củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở Đảng mà hạt nhân là các chi bộ. Do đó, cần hoàn thiện và thực hiện tốt các quy định về chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ. Đổi mới nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng các chi bộ và đội ngũ đảng viên, khắc phục tình trạng hình thức, né tránh, nể nang, dĩ hoà vi quý vẫn tồn tại ở một số không nhỏ chi bộ Đảng. Mỗi Ban chi uỷ phải thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, coi trọng tự giác học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thật sự tiền phong, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc.

Minh Chấn