Chủ nhật,  10/12/2023

Huyện ủy Văn Lãng: Học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

LSO-Ngày 25/3/2010, Huyện ủy Văn Lãng đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chuyên đề “Xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” tới các Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan, các xã, thị trấn.Với những nội dung trong chuyên đề, hội nghị đã quán triệt: Cách mạng cần có Đảng. Đảng muốn vững mạnh thì phải có chủ nghĩa làm cốt. Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “Là đạo đức, là văn minh”. Đặc biệt là tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân.Trên cơ sở những nội dung đã được quán triệt, Hội nghị yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở triển khai học tập nghiêm túc tới toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhân dân trước trung tuần tháng...

LSO-Ngày 25/3/2010, Huyện ủy Văn Lãng đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chuyên đề “Xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” tới các Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan, các xã, thị trấn.
Với những nội dung trong chuyên đề, hội nghị đã quán triệt: Cách mạng cần có Đảng. Đảng muốn vững mạnh thì phải có chủ nghĩa làm cốt. Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “Là đạo đức, là văn minh”. Đặc biệt là tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân.
Trên cơ sở những nội dung đã được quán triệt, Hội nghị yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở triển khai học tập nghiêm túc tới toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhân dân trước trung tuần tháng 4/2010.

Hoàng Thư