Chủ nhật,  03/12/2023

Đảng bộ Kho bạc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

LSO-Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “là cuộc vận động lớn, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, toàn diện của toàn Đảng, toàn dân ta. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của cuộc vận động, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, của Đảng uỷ Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh, Đảng bộ Kho bạc nhà nước Lạng Sơn đã triển khai tổ chức thực hiện và đã thu được nhiều kết quả rất đáng trân trọng sau 3 năm thực hiện cuộc vận động.Ngày 5/4/2007 Đảng bộ đã lập Kế hoạch số 02-KH/ĐB tổ chức thực hiện cuộc vận động sau đó đã thành lập Ban chỉ đạo và hàng năm đều có sơ kết việc thực hiện cũng như đề ra kế hoạch thực hiện cho năm sau. Qua 3 năm thực hiện, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ đã thực sự đi vào chiều sâu, Đảng bộ không chỉ chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục về đạo đức lối sống mà...

LSO-Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “là cuộc vận động lớn, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, toàn diện của toàn Đảng, toàn dân ta. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của cuộc vận động, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, của Đảng uỷ Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh, Đảng bộ Kho bạc nhà nước Lạng Sơn đã triển khai tổ chức thực hiện và đã thu được nhiều kết quả rất đáng trân trọng sau 3 năm thực hiện cuộc vận động.
Ngày 5/4/2007 Đảng bộ đã lập Kế hoạch số 02-KH/ĐB tổ chức thực hiện cuộc vận động sau đó đã thành lập Ban chỉ đạo và hàng năm đều có sơ kết việc thực hiện cũng như đề ra kế hoạch thực hiện cho năm sau. Qua 3 năm thực hiện, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ đã thực sự đi vào chiều sâu, Đảng bộ không chỉ chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục về đạo đức lối sống mà còn cụ thể hoá thành những công việc cụ thể để làm theo tấm gương đạo đức của Bác cho phù hợp với công việc của các chi bộ, các phòng chuyên môn. Điển hình là việc học tập và làm theo tấm gương “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của Bác được Đảng bộ, chi bộ cụ thể hoá trong việc kiểm soát chi ngân sách, giao dịch thu chi tiền mặt, quản lý kho tàng, điều chuyển hàng đặc biệt, sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước, xăng xe… Việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí luôn được đảng bộ tuyên truyền, quán triệt và sát sao trong kiểm tra giám sát… Do đặc thù công việc luôn phải tiếp xúc tiền bạc, tài sản với số liệu thu chi, với việc kiểm soát thanh toán các khoản chi trả của ngân sách nhà nước là công việc đầy khó khăn, phức tạp và nhiều cám dỗ nhưng do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát nên Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về tiền bạc và tài sản. Trong 3 năm qua từ 2007- 2009 với tổng số thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.333,8 tỷ đồng và tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt 9.617,2 tỷ đồng đã được các cán bộ, đảng viên Kho bạc thực hiện thu chi và quản lý chính xác, kịp thời và an toàn. Xác định là cơ quan giao dịch, trực tiếp phục vụ khách hàng nên Đảng bộ luôn chú trọng công tác giáo dục cán bộ đảng viên trong giao tiếp ứng xử với khách. Thực hiện văn minh công sở, văn hoá nghề kho bạc, tận tình chu đáo và trong việc hướng dẫn khách hàng đã tạo được ấn tượng đẹp mỗi khi khách hàng đến giao dịch.

Hoạt động giao dịch tín dụng ở Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Sơn – Ảnh: CTV
Trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có một phong trào rất ý nghĩa, đã trở thành truyền thống của những người làm công tác kho bạc, đó là phong trào “Trung thực, liêm khiết, trả lại tiền nộp thừa cho khách”. Từ năm 2007 đến nay, cán bộ đảng viên Kho bạc Nhà nước Lạng sơn đã trả lại khách hàng 365.838.000 đồng tiền nộp thừa với 444 món tiền. Trong đó có những tấm gương tiêu biểu như chị Lương Thị Khê trả lại khách hàng món lớn 30.041.000 đồng, đảng viên Hoàng Thị Thống trả lại khách hàng món tiền 18 triệu đồng, đảng viên Nguyễn Thị Thu, Hoàng Thị Bé, nhiều lần trả lại khách hàng những món tiền lớn trên 10 triệu đồng. Đặc biệt chị Trần Thị Vân, nhặt được tiền khách hàng bỏ quên tại quầy giao dịch 20 triệu đồng đã báo cáo lãnh đạo và trả lại cho khách hàng đầy đủ. Cùng với việc động viên cán bộ đảng viên có những việc làm cụ thể học tập tấm gương đạo đức của Bác, Đảng bộ cũng đã lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ. Phòng Kho quỹ đã tổ chức thu phạt vi phạm an toàn giao thông theo mô hình một cửa một cán bộ giao dịch tại Công an tỉnh, tổ chức thu thuế xuất nhập khẩu “Một cửa” tại 4 điểm thu phối hợp với hải quan cửa khẩu đã tạo nhiều thuận lợi cho khách hàng giao dịch
Với nhiều việc làm cụ thể, từ trách nhiệm trong phát hiện thu giữ tiền giả, giao tiếp ứng xử văn minh lịch sự với khách hàng, kịp thời chính xác trong quản lý thu chi, công tâm chính trực trong kiểm soát thanh toán các khoản chi của ngân sách nhà nước…, các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã không chỉ học tập tấm gương đạo đức của Bác, không chỉ thấm nhuần những lời dạy, những tư tưởng đạo đức của Bác mà đã có nhiều việc làm tốt đẹp theo tấm gương đạo đức của Bác có hiệu quả.

Hà Thu Hằng