Thứ năm,  07/12/2023

Học tập Bác Hồ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang

LSO-Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng trân trọng, cơ bản làm chuyển biến nhận thức và hành động trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Từ đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, loại bỏ dần các hủ tục, mê tín dị đoan từng bước đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn minh ở cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số mặt hạn chế, chủ yếu là việc tổ chức lễ cưới hỏi, ma chay… cho người thân ở một số cán bộ, đảng viên và nhân dân còn nhiều tốn kém, không những gây lãng phí về thời gian, tiền của mà còn tạo ra một số hệ lụy sau này.Một trong những tiêu chí...

LSO-Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng trân trọng, cơ bản làm chuyển biến nhận thức và hành động trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Từ đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, loại bỏ dần các hủ tục, mê tín dị đoan từng bước đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn minh ở cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số mặt hạn chế, chủ yếu là việc tổ chức lễ cưới hỏi, ma chay… cho người thân ở một số cán bộ, đảng viên và nhân dân còn nhiều tốn kém, không những gây lãng phí về thời gian, tiền của mà còn tạo ra một số hệ lụy sau này.
Một trong những tiêu chí quan trọng để thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội do Tỉnh ủy tổ chức năm 2008 đã đánh giá một cách toàn diện, khách quan và rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó có nêu một trong những việc làm quan trọng để thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TW là: Kiên quyết loại bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và khuynh hướng lợi dụng việc cưới, tang để kinh doanh, vụ lợi, đua đòi, phô trương, hình thức.
Người thăm nhà máy diêm Thống nhất trong những năm đầu khôi phục kinh tế (1956) – Ảnh: Tư liệu
Tiết kiệm là gì? Bác chỉ ra rằng “là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các tiệc cưới hỏi, liên hoan, sinh nhật…tổ chức hết sức tốn kém, đồ ăn, thức uống dư thừa hoang phí. Tất nhiên, Người không dạy phải tổ chức quá đơn sơ đến mức keo kiệt. Theo Bác, “tiết kiệm là không phải bủn xỉn, tiết kiệm không phải ép nhịn ăn, nhịn mặc mà chi tiêu ở những việc cần thiết, thể hiện nếp sống văn minh”. Lãng phí là gì? theo Bác là “lãng phí thời giờ, lãng phí tiền của của Nhà nước, của nhân dân và bản thân mình”. Cụ thể “là ăn tiêu xa xỉ, liên hoan, sắm sửa lu bù, xài tiền như nước; đốt vàng mã, bán trâu, cầm ruộng để đám cưới, đám ma linh đình”. Thực trạng hiện nay nhiều tiệc cưới, hỏi, liên hoan…mời khách quá đông, tổ chức uống rượu bia, ca hát kéo dài thời gian; nhất là đám ma để thi hài kéo dài nhiều ngày, phúng điếu nhiều vòng hoa đắt tiền, sử dụng nhạc tang, nghi lễ rườm rà, xây dựng nhà mồ, phần mộ cầu kỳ, quy mô lớn không phù hợp, do đó vừa tốn kém tiền bạc vừa gây mất an ninh trật tự công cộng, tổn hại sức khỏe, ô nhiễm môi trường… Cả cuộc đời của Bác sống giản dị, hết sức tiết kiệm tiền của, thời gian của Nhà nước, của nhân dân. Thậm chí, trước khi vĩnh biệt chúng ta, Người dặn: “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.
Hiện nay, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, giá cả leo thang đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế và ảnh hưởng không tốt đến đời sống của người lao động. Chính vì thế, Đảng và Nhà nước đang ra sức kêu gọi người người, nhà nhà, ngành ngành tiết kiệm, kiềm chế lạm phát. Do đó việc vận dụng lời dạy của Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở giai đoạn hiện nay là phù hợp với xu thế thời đại, phù hợp với hiện thực khách quan cuộc sống đặt ra. Cho nên mỗi chúng ta phải xem việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là việc làm thường xuyên hết sức cần thiết, có ý nghĩa cực kỳ to lớn giúp cán bộ, đảng viên, công chức, thanh niên, hội viên và nhân dân nhìn nhận, soi lại bản thân mình, từ đó ra sức phấn đấu sửa chữa nếp nghĩ, cách làm trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền cũng như vận động người thân của mình thực hiện tốt lời dạy của Bác.

Lê Hải Yến