Thứ năm,  06/10/2022

Hội VHNT tỉnh học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

LSO-Ngày 13/4/2010, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh". Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của việc học tập chuyên đề; nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay....

LSO-Ngày 13/4/2010, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của việc học tập chuyên đề; nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay.

Hoàng Hương