Thứ năm,  07/12/2023

Cao Lộc tổ chức học tập chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh", " là đạo đức, là văn minh"

LSO-Ngày 14/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc đã tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh”, “ là đạo đức, là văn minh”.Hội nghị đã được nghiên cứu, quán triệt 4 nội dung trong chuyên đề gồm: Ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh” “là đạo đức, là văn minh” và việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tổ chức học tập chuyên đề tại các chi, đảng bộ cơ sở. Theo đó, sau hội nghị, các chi, đảng bộ cơ sở sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền chuyên đề tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xong trước...

LSO-Ngày 14/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc đã tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh”, “ là đạo đức, là văn minh”.
Hội nghị đã được nghiên cứu, quán triệt 4 nội dung trong chuyên đề gồm: Ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh” “là đạo đức, là văn minh” và việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh trong giai đoạn hiện nay.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tổ chức học tập chuyên đề tại các chi, đảng bộ cơ sở. Theo đó, sau hội nghị, các chi, đảng bộ cơ sở sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền chuyên đề tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xong trước ngày 29/4/2010.

Mai Trang