Thứ sáu,  01/03/2024

Học tập tư tưởng của Bác về tự phê bình và phê bình trong Đảng

LSO-Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người không chỉ viết lên kho tàng lý luận về công tác xây dựng Đảng mà còn là tấm gương sáng ngời để chúng ta học tập và noi theo. Thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, Người là hình tượng mẫu mực cả trong lý luận và thực tiễn. Vì vậy, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình có ý nghĩa to lớn trong công tác xây dựng Đảng, nhất là dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp hiện nay.ĐVTN Trường THPT-DTNT dọn vệ sinh khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Ngọc HiếuTheo Bác, tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ nó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, tiến bộ không ngừng. Cho nên, đảng viên và cán bộ cần nâng cao giác ngộ tư tưởng, ngăn ngừa tự đại, tự cao, mạnh dạn công khai tự phê bình, vui vẻ tiếp thu lời phê bình của...

LSO-Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người không chỉ viết lên kho tàng lý luận về công tác xây dựng Đảng mà còn là tấm gương sáng ngời để chúng ta học tập và noi theo. Thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, Người là hình tượng mẫu mực cả trong lý luận và thực tiễn. Vì vậy, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình có ý nghĩa to lớn trong công tác xây dựng Đảng, nhất là dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp hiện nay.
ĐVTN Trường THPT-DTNT dọn vệ sinh khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ảnh: Ngọc Hiếu
Theo Bác, tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ nó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, tiến bộ không ngừng. Cho nên, đảng viên và cán bộ cần nâng cao giác ngộ tư tưởng, ngăn ngừa tự đại, tự cao, mạnh dạn công khai tự phê bình, vui vẻ tiếp thu lời phê bình của người khác. Bác nhận xét, những đồng chí giác ngộ cao thì tự phê bình rất thật thà và kiên quyết sửa chữa khuyết điểm. Khi phê bình người khác các đồng chí ấy thành khẩn, nhẫn nại, giúp đỡ họ sửa chữa. Đối với những kẻ sai lầm rất nặng mà không chịu sửa đổi thì các đồng chí ấy đấu tranh không nể nang. Trong quá trình thực hiện tự phê bình và phê bình cần phải tránh tư tưởng, suy nghĩ lạc hậu, quan niệm sai lầm bảo thủ vì thói xấu này mà khi đối với người khác thì phê bình đúng đắn, nhưng khi tự phê bình thì quá “ôn hoà”, không mạnh dạn công khai tự phê bình, không vui lòng tiếp thu phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên, không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của mình, thường tìm những “khó khăn khách quan” để tự biện hộ. Những người như thế tư tưởng và tác phong chưa thuần, đang mang một ba lô chủ nghĩa cá nhân hoặc nặng, hoặc nhẹ. Họ sợ mất “thể diện”, mất “uy tín”. Họ quên mất rằng, không thực hiện tự phê bình và phê bình, thì nhiều khuyết điểm nhỏ sẽ cộng thành khuyết điểm to, nó sẽ rất tai hại cho công tác. Người căn dặn, đối với các tổ chức của Đảng thì cần mở rộng dân chủ nội bộ, thực hiện thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên. Toàn thể đảng viên, trước hết là các cán bộ phụ trách phải làm gương mẫu tự phê bình và phê bình.
Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn luôn coi trọng và quán triệt sâu sắc nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng đối với các tổ chức Đảng và mỗi đảng viên. Nhìn chung, các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, đi vào thực chất, kết quả phản ánh trung thực khách quan được thể hiện qua đánh giá phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm và qua các cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất của các cơ quan tham mưu của Đảng. Tuy nhiên, cũng còn một số yếu kém cần khắc phục, đó là, bệnh thành tích vẫn đang hiện hữu ở một số chi, đảng bộ; tình trạng nể nang, né tránh trong tự phê bình và phê bình vẫn còn khá phổ biến. Nội dung sinh hoạt chi bộ còn nghèo nàn, hình thức. Nhiều buổi sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn không xây dựng được nội dung sinh hoạt thiết thực nên không thể ra được nghị quyết hoặc có ra được nghị quyết cũng không trúng, không đúng nên không thể triển khai lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện.
Hiện nay, Lạng Sơn cùng cả nước đang tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đây cũng là dịp để thực hiện tốt nhất nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong từng chi, đảng bộ và mỗi đảng viên. Quán triệt nghiêm túc tư tưởng Hồ chí Minh về tự phê bình và phê bình trong Đảng sẽ góp phần không nhỏ vào thành công của Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Minh Chấn