Chủ nhật,  10/12/2023

Viễn thông Lạng Sơn học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

LSO-Ngày 19/4/2010, Đảng bộ Viễn thông Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh".Tại hội nghị, các đại biểu, toàn thể đảng viên và quần chúng trong đảng bộ đã được truyền đạt và quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề gồm: ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập chuyên đề; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh; tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay.Qua hội nghị, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đảng bộ, nâng cao nhận thức lý luận về xây dựng Đảng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Học...

LSO-Ngày 19/4/2010, Đảng bộ Viễn thông Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.
Tại hội nghị, các đại biểu, toàn thể đảng viên và quần chúng trong đảng bộ đã được truyền đạt và quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề gồm: ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập chuyên đề; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh; tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay.
Qua hội nghị, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đảng bộ, nâng cao nhận thức lý luận về xây dựng Đảng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có hiệu quả.

Vi Tọt