Thứ hai,  05/12/2022

Bác Hồ với đồng bào miền Nam

LSO-Với tất cả sự thiêng liêng “Miền Nam luôn trong trái tim tôi”, Bác Hồ dành cho đồng bào miền Nam tình cảm thật sâu sắc, thắm thiết.Ngày 26-9-1945, chưa đầy 1 tháng sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã gửi thư cho đồng bào Nam bộ. Sau khi tố cáo thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, trong thư, Bác nêu rõ lòng tin tưởng đối với đồng bào miền Nam: “Tôi tin và đồng bào cả nước đều tin vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam bộ... Tôi chắc và đồng bào Nam bộ cũng chắc rằng Chính phủ và đồng bào toàn quốc sẽ hết sức ủng hộ những chiến sĩ và nhân dân đương hy sinh đấu tranh để giữ vững nền độc lập của nước nhà”. Ngày 29-10-1945, sau bức thư trên hơn 1 tháng, Bác Hồ ra lời kêu gọi đồng bào Nam bộ thực hiện phương hướng “vườn không nhà trống” quân Pháp đi đến đâu sẽ gặp cảnh đồng không nhà vắng, không người, không lương thực...”. Ngày 31-5-1946, trước khi sang Pháp để...

LSO-Với tất cả sự thiêng liêng “Miền Nam luôn trong trái tim tôi”, Bác Hồ dành cho đồng bào miền Nam tình cảm thật sâu sắc, thắm thiết.

Ngày 26-9-1945, chưa đầy 1 tháng sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã gửi thư cho đồng bào Nam bộ. Sau khi tố cáo thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, trong thư, Bác nêu rõ lòng tin tưởng đối với đồng bào miền Nam: “Tôi tin và đồng bào cả nước đều tin vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam bộ… Tôi chắc và đồng bào Nam bộ cũng chắc rằng Chính phủ và đồng bào toàn quốc sẽ hết sức ủng hộ những chiến sĩ và nhân dân đương hy sinh đấu tranh để giữ vững nền độc lập của nước nhà”. Ngày 29-10-1945, sau bức thư trên hơn 1 tháng, Bác Hồ ra lời kêu gọi đồng bào Nam bộ thực hiện phương hướng “vườn không nhà trống” quân Pháp đi đến đâu sẽ gặp cảnh đồng không nhà vắng, không người, không lương thực…”. Ngày 31-5-1946, trước khi sang Pháp để đàm phán với Chính phủ Pháp tại hội nghị Phôngten nơ bô lô, Bác Hồ lại gửi thư cho đồng bào Nam bộ. Trong thư, sau khi biểu dương “Đồng bào Nam bộ đã hy sinh đấu tranh mấy tháng trường để giữ gìn non sông cho toàn nước Việt Nam”, Bác khẳng định: “Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Cuối thư, Bác viết: “Giấy vắn tình dài, trước khi lên đường đi Pháp, tôi xin gửi lời chào thân ái tất cả đồng bào Nam bộ”. Ngày 23-10-1946, sau khi đàm phán với Chính phủ Pháp ở Pa ri, trở về nước, Bác Hồ ra lời “Tuyên bố với quốc dân”. Trong lời “Tuyên bố với quốc dân”, Bác Hồ đã nói về đồng bào miền Nam: “Trong một năm trường, đồng bào kháng chiến, người thì tan nhà, nát cửa, người thì hy sinh tính mạng, người thì bị tù, bị đầy nhưng lòng yêu nước của đồng bào vẫn trơ như đá, vững như đồng. Đối với gan vàng dạ sắt của đồng bào, toàn thể quốc dân không bao giờ quên, Tổ quốc không bao giờ quên, Chính phủ không bao giờ quên”. Sau khi nhấn mạnh toàn thể quốc dân, Tổ quốc, Chính phủ không bao giờ quên đồng bào miền Nam, về bản thân mình, Bác Hồ nói: “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”.

Bác Hồ với các anh hùng và chiến sĩ thi đua Miền Nam
Ảnh: Tư Liệu
Tháng 2-1969, dù sức khỏe đã yếu, Bác Hồ vẫn dành thời gian tiếp đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam. Được Bác tiếp, trong đoàn, chị Mỹ Đoan, người Tây Nguyên, thưa với Bác:
-Bác ơi! Cái bụng, con tim người Tây Nguyên thương Bác nhiều lắm… Nói xong, chị Mỹ Đoan và cả đoàn, ai cũng khóc, vì quá xúc động. Bác cười và nói:
– Các cháu kể chuyện đồng bào miền Nam cho Bác nghe đi. Trong đoàn, chị Ba Thi thưa với Bác:
– Chúng cháu ở miền Nam, vâng lời Bác, không nề hy sinh gian khổ, đánh Mỹ đến một trăm năm cũng không sợ nhưng chỉ sợ một điều là “Bác trăm tuổi”. Sau khi nghe lời thưa đó của chị Ba Thi, sau một nét suy nghĩ thoáng qua, Bác quay sang hỏi Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang cùng Bác tiếp đoàn:
– Năm nay, Bác bẩy mươi mấy rồi chú?
– Thưa Bác, năm nay Bác bẩy mươi chín ạ!
– Thế thì còn những hai mươi mốt năm nữa Bác mới trăm tuổi. Bác kêu gọi các cô, các chú đánh Mỹ 5 năm, 10 năm, 20 năm, chứ có bao giờ Bác nói 21 năm đâu. Nếu 20 năm mà ta thắng Mỹ thì Bác vẫn còn 1 năm để vào thăm các cụ, các cô, các chú, các cháu miền Nam. Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Bác Hồ viết: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.
Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam – Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta”.
Ý định đó của Bác chưa kịp thực hiện thì ngày 2-9-1969, Bác đã “Về cõi vĩnh hằng”. Năm nay, kỷ niệm 35 năm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất Bác Hồ “đi xa” đã 41 năm nhưng trên đất nước ta, với nhân dân ta thì vẫn “có Bác trong ngày vui đại thắng”, Bác vẫn vẫy gọi, cổ vũ toàn thể nhân dân ta xây dựng đất nước ta ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn.

Trung Thành