Thứ năm,  08/12/2022

Tuổi trẻ Sở Giao thông Vận tải: Làm theo lời Bác từ những việc hàng ngày

LSO-Tuyên truyền sâu rộng, cụ thể hóa các chương trình hành động gắn với lĩnh vực chuyên môn của các chi đoàn cơ sở để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia vào các phong trào, các hoạt động xã hội có ý nghĩa.Đó là cách làm của Đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn trong triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác”.Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” sau hơn 3 năm triển khai đã thực sự đi vào đời sống của tuổi trẻ. Tại Đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn-nơi cóhơn 80 ĐVTN tham gia sinh hoạt tại 3 chi đoàn trực thuộc, việc hưởng ứng Cuộc vận động không dừng lại ở hoạt động bề nổi mà đã được cụ thể hoá bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị và các hoạt động vì cộng đồng.Một buổi sinh hoạt chính trị tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Anh Nguyễn Ngọc Thiều, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải...

LSO-Tuyên truyền sâu rộng, cụ thể hóa các chương trình hành động gắn với lĩnh vực chuyên môn của các chi đoàn cơ sở để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia vào các phong trào, các hoạt động xã hội có ý nghĩa.Đó là cách làm của Đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn trong triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác”.

Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” sau hơn 3 năm triển khai đã thực sự đi vào đời sống của tuổi trẻ. Tại Đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn-nơi cóhơn 80 ĐVTN tham gia sinh hoạt tại 3 chi đoàn trực thuộc, việc hưởng ứng Cuộc vận động không dừng lại ở hoạt động bề nổi mà đã được cụ thể hoá bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị và các hoạt động vì cộng đồng.

Một buổi sinh hoạt chính trị tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Anh Nguyễn Ngọc Thiều, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn chia sẻ: Để tạo không khí thi đua sôi nổi trong ĐVTN các chi đoàn trực thuộc “Học tập và làm theo lời Bác”, chúng tôi luôn chú trọng công tác tuyên truyền nhằm làm cho ĐVTN hiểu rằng học và làm theo lời Bác không phải là việc cao siêu mà là những công việc hàng ngày gắn với chuyên môn của mình. Trong thời gian qua, Đoàn cơ sở đã tổ chức được 13 đợt tuyên truyền cho gần 1.000 lượt ĐVTN với nhiều hình thức: viết bài dự thi, viết báo cáo, tham luận theo chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ… Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho ĐVTN về cuộc vận động, góp phần xây dựng đội ngũ ĐVTN giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng.
Từ nhận thức đến hành động, tuổi trẻ Sở Giao thông Vận tải đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực để hưởng ứng cuộc vận động từ thực hành tiết kiệm, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá … cho đến việc xung kích đi đầu đảm nhận các công trình các công trình, phần việc thanh niên, hưởng ứng phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Từ năm 2006-2010, Đoàn Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện được 15 công trình, phần việc với trị giá trên 100 triệu đồng. Hàng năm, 100% ĐVTN trong đơn vị đều hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 70% ĐVTN hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều ĐVTN được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến, được nhận bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải. Hiện tại, trong Đoàn cơ sở có 4 đoàn viên giữ chức trưởng phòng, 5 đoàn viên giữ chức phó phòng, 2 đoàn viên giữ chức vụ đội phó và 3 đoàn viên nằm trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở các đơn vị. Với đặc thù chuyên môn, nghiệp vụ, Đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải còn luôn xung kích trong hoạt động giữ gìn trật tự ATGT, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thời gian qua, đơn vị đã tổ chức 10 đợt ra quân tuyên truyền, hàng chục buổi diễu hành, phát trên 300.000 tờ rơi về Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật về ATGT cho người dân trên địa bàn.

Tuổi trẻ Sở Giao thông Vận tải ra quân tuyên truyền ATGT.
Làm theo lời Bác dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tuổi trẻ Sở Giao thông Vận tải còn tích cực hưởng ứng các hoạt động vì cộng đồng như làm đường giao thông giúp đồng bào vùng khó khăn, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, ủng hộ và gây quỹ vì người nghèo…Từ năm 2006 đến nay, đơn vị đã đóng góp được trên 80 triệu đồng ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo, tặng quà 40 gia đình chính sách, 6 gia đình cán bộ cơ quan gặp khó khăn, tham gia hiến máu nhân đạo được 20 lượt ĐVTN. Qua đó, tuổi trẻ đã từng bước khẳng định trách nhiệm, vai trò của mình với việc góp phần xây dựng quê hương, đất nước, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội ở địa phương…
Những hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn ở Đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải. Trong 5 năm trở lại đây, đơn vị luôn được Đoàn cấp trên công nhận là đơn vị xuất sắc, được nhận 14 bằng khen của Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn. Và với mỗi ĐVTN trong đơn vị, “học tập và làm theo lời Bác” chính là cơ hội để họ rèn luyện và phấn đấu để xứng đáng là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Bảo Vy