Thứ tư,  07/12/2022

Ban CHQS huyện Bắc Sơn: Học tập và làm theo lời Bác

LSO-Đến Ban CHQS huyện Bắc Sơn những ngày này, ấn tượng đối với chúng tôi là không khí thi đua học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị bằng những việc làm cụ thể từ trong sinh hoạt và công việc thường ngày để xứng đáng anh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau gần 3 năm đi vào cuộc sống, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có sức lan toả rộng khắp và trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của các cơ quan đơn vị. Đặc biệt cuộc vận động đã làm thay đổi nhận thức, thay đổi hành động cho mỗi cán bộ, chiến sĩ của Ban CHQS huyện Bắc Sơn. Học và làm theo Bác đã trở thành mục tiêu phấn đấu cho từng cán bộ chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Học và làm theo Bác, mỗi cán bộ chiến sĩ đã tự tìm cho mình một cách...

LSO-Đến Ban CHQS huyện Bắc Sơn những ngày này, ấn tượng đối với chúng tôi là không khí thi đua học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị bằng những việc làm cụ thể từ trong sinh hoạt và công việc thường ngày để xứng đáng anh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sau gần 3 năm đi vào cuộc sống, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có sức lan toả rộng khắp và trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của các cơ quan đơn vị. Đặc biệt cuộc vận động đã làm thay đổi nhận thức, thay đổi hành động cho mỗi cán bộ, chiến sĩ của Ban CHQS huyện Bắc Sơn. Học và làm theo Bác đã trở thành mục tiêu phấn đấu cho từng cán bộ chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Học và làm theo Bác, mỗi cán bộ chiến sĩ đã tự tìm cho mình một cách để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Trung úy Nguyễn Đình Minh đã chọn cho mình cách học đơn giản nhất, cụ thể nhất mà đem lại hiệu quả rất cao. Được phân công phụ trách công tác hậu cần, Minh đã luôn thực hiện nghiêm túc công việc được giao, chủ động trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tư vấn cho đơn vị, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tăng gia sản xuất nâng cao chất lượng trong từng bữa ăn.
Chi, trả chế độ trợ cấp một lần cho quân nhân tham gia chống Mỹ ở huyện Bắc Sơn – Ảnh: Dương Nguyên
Để cuộc vận động có sức lan toả sâu rộng trong toàn lực lượng, Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị luôn quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ các bước thực hiện, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, ý thức học tập, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ. Tạo sự chuyển biến rõ nét, qua đó hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Ban chỉ huy quân sự huyện Bắc Sơn còn yêu cầu cán bộ chiến sĩ thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc sử dụng điện, nước, vật tư, phương tiện, khí tài, tiết kiệm thời gian… Những nội dung đó được xây dựng thành quy chế và là một tiêu chí để bình xét thi đua, đánh giá phân loại cán bộ. Tại mỗi phòng làm việc đều có quy định sử dụng thiết bị điện, quạt, quy định thời gian cụ thể chơi thể thao để tiết kiệm điện và tổ chức tốt tăng gia sản xuất, cải tạo hệ thống vườn – ao – chuồng tại đơn vị. Vì vậy cuộc vận động đã thật sự đi vào cuộc sống của mỗi cán bộ chiến sĩ.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ theo quy định. Đồng thời thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, từ đó xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Năm qua, đơn vị đã tổ chức diễn tập trị an cụm xã tại xã Tân Tri, Chiến Thắng và xã Vũ Lễ qua đánh giá đạt khá. Trong công tác dân quân tự vệ, đơn vị tổ chức xây dựng lực lượng và huấn luyện chặt chẽ, để nâng cao chất lượng huấn luyện. Đổi mới phương pháp thực hiện gắn với bồi dưỡng trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp; tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, nên chất lượng huấn luyện năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, nhiệm vụ rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy được coi trọng bằng việc duy trì quản lý cán bộ, chiến sĩ theo chế độ hàng ngày, hàng tuần; thực hiện nói và hành động theo điều lệnh.

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể thiết thực của cán bộ chiến sĩ, Ban chỉ huy quân sự huyện Bắc Sơn đã trở thành nhân tố quan trọng để nâng cao sức mạnh của tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của LLVT trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Minh Nguyệt - Mai Hạnh