Thứ năm,  08/12/2022

Ðẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 25-5, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Cuộc vận động lớn từ đầu năm đến nay, bàn việc tổ chức sơ kết chín tháng đầu năm 2010 ở cấp tỉnh và tổ chức tổng kết toàn quốc bốn năm triển khai Cuộc vận động. Nghe đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình tổ chức giảng dạy tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và cho ý kiến về việc ban hành danh hiệu vinh dự tặng thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động.Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động chủ trì Hội nghị.Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ tổng kết năm 2009, nhìn lại ba năm 2007-2009 thực hiện Cuộc vận động và tổ chức Hội nghị...

Ngày 25-5, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Cuộc vận động lớn từ đầu năm đến nay, bàn việc tổ chức sơ kết chín tháng đầu năm 2010 ở cấp tỉnh và tổ chức tổng kết toàn quốc bốn năm triển khai Cuộc vận động.

Nghe đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình tổ chức giảng dạy tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và cho ý kiến về việc ban hành danh hiệu vinh dự tặng thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động.

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động chủ trì Hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ tổng kết năm 2009, nhìn lại ba năm 2007-2009 thực hiện Cuộc vận động và tổ chức Hội nghị toàn quốc gặp gỡ, giao lưu, tọa đàm, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đến nay, tất cả Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các tỉnh ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc T.Ư đã hoàn thành việc triển khai học tập chủ đề năm 2010: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”. Nhiều nơi có 100% các tổ chức đảng cơ sở hoàn thành việc học tập, nghiên cứu chủ đề này trước khi tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Việc học tập chủ đề đã có tác dụng thiết thực trong cán bộ, đảng viên về nâng cao ý thức Đảng và trách nhiệm đảng viên đối với đại hội đảng.

Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động đã tổ chức tốt đợt kiểm tra triển khai. Kiểm tra việc học tập chủ đề năm 2010 gắn với tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở cho thấy: tất cả các ngành, địa phương triển khai chủ động tích cực và có hiệu quả thiết thực. Việc đảng viên viết thu hoạch, tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động, gắn trực tiếp với tổ chức đại hội cơ sở đã được quan tâm hơn, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Tổ chức tốt việc sơ kết và trao giải thưởng cho tác giả, tác phẩm hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đã có 72 tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật với nhiều thể loại có chất lượng cao và 14 đơn vị báo chí, nghệ thuật Trung ương, địa phương có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, triển khai cuộc vận động sáng tác, quảng bá được khen thưởng.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động, Ban Tuyên giáo Trung ương đã quan tâm cung cấp thông tin tuyên truyền, chỉ đạo các báo, đài triển khai các hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú về các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nhiều cơ quan báo, đài, địa phương đã có những việc làm sáng tạo, hiệu quả đẩy mạnh tuyên truyền về người tốt, việc tốt. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Bác Hồ, nhiều cơ quan thông tin báo chí, các ngành, địa phương đã có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo để tuyên truyền về Bác và tấm gương đạo đức của Bác. Các hoạt động cấp Nhà nước kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ, như hội thảo quốc tế, lễ hội, mít-tinh… đã được báo chí đưa tin kịp thời, đầy đủ, dày dặn, xúc động, có tác động tích cực trong nhân dân và xã hội. Các báo: Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia… vẫn tiếp tục phát huy truyền thống, đưa nhiều tin, bài, nhiều chương trình có chất lượng về Cuộc vận động và về các gương điển hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư đã nêu rõ những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm.

Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động đã cho ý kiến về việc tổng kết năm 2010 và bốn năm triển khai Cuộc vận động từ cơ sở trở lên; Về sơ kết chín tháng, đầu năm 2010 và nhìn lại ba năm rưỡi triển khai Cuộc vận động để có cơ sở đưa vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ cấp tỉnh việc thực hiện Cuộc vận động.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư biểu dương kết quả đã đạt được trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động từ đầu năm đến nay và nhấn mạnh: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đi sâu vào chiều sâu, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thu được kết quả tích cực tạo nên không khí sôi nổi trong tuyên truyền nâng cao nhận thức về tấm gương đạo đức của Bác Hồ, về Cuộc vận động lớn. Đặc biệt là việc tổ chức kỷ niệm trọng thể 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị cần tập trung tổng kết việc thực hiện Cuộc vận động một cách toàn diện, sâu sắc trên các lĩnh vực, trong từng đối tượng để rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích, cách làm sáng tạo. Qua đó đánh giá đúng kết quả đã đạt được, chỉ rõ những mặt hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới làm cơ sở để xây dựng báo cáo chính trị của đại hội đảng bộ các cấp về tổ chức thực hiện Cuộc vận động và đánh giá đúng kết quả thực hiện Cuộc vận động đã trực tiếp góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức là văn minh.
Theo Nhandan