Thứ năm,  08/12/2022

Phú Thọ đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 31-5, đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đã kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động gắn với quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tại tỉnh Phú Thọ. Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Ngô Đức Vượng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Phú Thọ.Báo cáo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh Phú Thọ nêu rõ: Sau hơn ba năm triển khai, tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ban Chỉ đạo của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo T.Ư và vận dụng sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế ở địa phương để triển khai Cuộc vận động một cách nghiêm túc, đạt những kết quả tích cực. Qua tổng kết, đánh giá Cuộc vận động ở các địa phương, đơn vị...

Ngày 31-5, đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động gắn với quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tại tỉnh Phú Thọ. Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Ngô Đức Vượng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Phú Thọ.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh Phú Thọ nêu rõ: Sau hơn ba năm triển khai, tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban Chỉ đạo của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo T.Ư và vận dụng sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế ở địa phương để triển khai Cuộc vận động một cách nghiêm túc, đạt những kết quả tích cực. Qua tổng kết, đánh giá Cuộc vận động ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh cho thấy trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong giải quyết các công việc liên quan đời sống của nhân dân có chuyển biến tích cực, lề lối làm việc của các cấp được chú trọng sửa đổi, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng sâu sắc và đầy đủ hơn về tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa Cuộc vận động thành các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cơ quan một cách cụ thể, thiết thực, tạo nên sự chuyển biến ở các cấp, các ngành, các địa phương, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân…

Đồng chí Huỳnh Đảm biểu dương những kết quả thực hiện Cuộc vận động hơn ba năm qua đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh đã đánh giá đúng mức kết quả đã đạt được, nêu lên những hạn chế, yếu kém cần khắc phục và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đồng chí đề nghị tỉnh cần gắn công tác tổ chức và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp với tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động. Quán triệt và thực hiện tốt chủ đề của Cuộc vận động năm 2010, sát với tình hình thực tiễn của từng cơ sở, đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát một cách đồng bộ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động. Đồng chí Huỳnh Đảm chúc Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ ngày càng đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là quê hương Đất Tổ Hùng Vương.
Theo Nhandan