Thứ tư,  01/02/2023

Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học- nghệ thuật, báo chí về chủ đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

LSO-Sau khi có Chỉ thị 06- CT/TW ngày 7 tháng 11 năm 2006 của Trung ương Đảng về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Tỉnh uỷ đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh và đã ra quyết định số 775- QĐ/BCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2008 về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học- nghệ thuật (VHNT), báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Có thể thấy rằng, việc sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí viết về chủ đề này là một trong những điểm nhấn quan trọng để thực hiện Chỉ thị 06 của Trung ương Đảng. Qua gần 3 năm thực hiện, triển khai cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Nhà báo tỉnh, Hội VHNT tỉnh cùng các cơ quan báo chí đã động viên các hội viên- nhà báo, các văn...

LSO-Sau khi có Chỉ thị 06- CT/TW ngày 7 tháng 11 năm 2006 của Trung ương Đảng về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Tỉnh uỷ đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh và đã ra quyết định số 775- QĐ/BCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2008 về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học- nghệ thuật (VHNT), báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Có thể thấy rằng, việc sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí viết về chủ đề này là một trong những điểm nhấn quan trọng để thực hiện Chỉ thị 06 của Trung ương Đảng.
Qua gần 3 năm thực hiện, triển khai cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Nhà báo tỉnh, Hội VHNT tỉnh cùng các cơ quan báo chí đã động viên các hội viên- nhà báo, các văn nghệ sỹ dành nhiều thời gian thâm nhập thực tế cơ sở, phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, thể hiện qua những suy nghĩ và việc làm cụ thể, thiết thực. Đặc biệt là kết quả công việc hằng ngày của các cá nhân, tập thể cơ quan đem lại hiệu quả thiết thực như: tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, tiết kiệm chi phí, giữ vững thuần phong mỹ tục, giữ gìn bản sắc văn hoá các vùng miền, xây dựng làng, bản, khối phố văn hoá, phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của cha ông.v..v. Ban Giám khảo đã tập hợp được 25 tác phẩm báo chí, 50 tác phẩm VHNT với nhiều thể loại, loại hình phong phú. Qua tuyển chọn, chấm điểm và phân loại, đã có 7 tác phẩm báo chí, 13 tác phẩm VHNT của 1 nhóm tác giả và 19 tác giả được trao thưởng. Trong đó có 3 tác phẩm đạt loại A, 12 tác phẩm đạt loại B, 5 tác phẩm đạt loại C. Ban chỉ đạo và Ban tổ chức cuộc vận động đã sơ kết 3 năm thực hiện việc sáng tác quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí và đã trao thưởng cho các tác giả đạt giải. Điều này đã khích lệ các hội viên- nhà báo, các văn- nghệ sỹ thêm phấn khởi, hăng say sáng tạo tác phẩm cho giai đoạn tiếp theo.
Theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” còn kéo dài đến năm 2011 mới kết thúc chặng đầu của cuộc vận động. Để có nhiều tác phẩm VHNT, báo chí chất lượng hơn, đòi hỏi Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc vận động cần tiếp tục xây dựng kế hoach triển khai. Kế hoạch phải chặt chẽ hơn, khoa học hơn, bài bản hơn. Trước hết, cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai tới các hội viên- nhà báo, các văn nghệ sỹ, các tầng lớp nhân dân thông qua nhiều kênh thông tin như: Đăng báo, phát trên đài, thông tin cổ động, phát tờ rơi.v.v. Cần quy định rõ thời gian và địa điểm tập kết tác phẩm báo chí, VHNT. Sau đó, Ban giám khảo về báo chí và Ban giám khảo về tác phẩm VHNT sẽ họp thẩm định, chấm điểm và phân loại theo 3 mức: A,B,C. Nếu xét thấy cần thiết có thể trao thưởng khuyến khích một số tác phẩm báo chí, VHNT khác. Tiếp đó, Ban Giám khảo xác định, chấm điểm và phân loại tác phẩm VHNT, báo chí cần bổ sung, hoàn thiện tiêu chí chấm điểm một cách sát thực hơn. thống nhất thang, bậc điểm để phân loại tác phẩm. Mặt khác, cần dành một khoản kinh phí xứng đáng để trao giải thưởng. Nâng giá trị cao hơn nữa cho mỗi mức thưởng được xếp loại.
Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong gần 3 năm qua, khắc phục những mặt còn hạn chế bằng cách bổ sung và tìm giải pháp thực hiện hiệu quả hơn, chắc chắn thời gian tới, cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở tỉnh ta sẽ thu được kết quả tốt đẹp hơn, mang lại hiệu ứng xã hội rộng lớn hơn.

Lê Quang Bình