Thứ sáu,  02/06/2023

Trường PTCS Việt Yên: Học tập và làm theo lời Bác dạy

LSO-Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thầy và trò trường PTCS Việt Yên luôn làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ dạy và học. Hưởng ứng Cuộc vận động, tập thể thầy và trò luôn ý thức được đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào đối với nhà trường để từ đó biến Cuộc vận động thành những hành động cụ thể của đơn vị. Bên cạnh việc tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ, Ban giám hiệu còn sưu tập thêm các tài liệu, tư liệu quý của Bác với sự nghiệp giáo dục. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của trường được thành lập, đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đề ra những nội dung công tác, những việc làm cụ thể thiết thực với chức năng giảng dạy và giáo dục của đội ngũ. Đồng thời,...

LSO-Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thầy và trò trường PTCS Việt Yên luôn làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ dạy và học.
Hưởng ứng Cuộc vận động, tập thể thầy và trò luôn ý thức được đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào đối với nhà trường để từ đó biến Cuộc vận động thành những hành động cụ thể của đơn vị. Bên cạnh việc tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ, Ban giám hiệu còn sưu tập thêm các tài liệu, tư liệu quý của Bác với sự nghiệp giáo dục. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của trường được thành lập, đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đề ra những nội dung công tác, những việc làm cụ thể thiết thực với chức năng giảng dạy và giáo dục của đội ngũ. Đồng thời, các đoàn thể chính trị-xã hội trong nhà trường đã đăng ký phong trào thi đua với nội dung cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như của địa phương như Chuyên môn với cuộc vận động “Làm theo lời Bác dạy, nói không với tiêu cực để dạy tốt, học tốt đạt kết quả thực chất”; công đoàn với “Cán bộ, đoàn viên công đoàn thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đoàn thanh niên với “Thanh niên tình nguyện, xung kích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tại mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đều lồng ghép những nội dung về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng đều được trao đổi tìm hiểu thêm về tấm gương đạo đức mẫu mực, những việc làm, lời dạy ân cần, giản dị nhưng có ý nghĩa giáo dục vô cùng sâu sắc của Bác đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên. Chính đợt học tập đã tạo cho Chi bộ, Ban Giám hiệu niềm tin, sức mạnh và cách làm mới.
Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt chú ý việc khuyến khích và biểu dương kịp thời các cá nhân có việc làm tốt, có sáng kiến kinh nghiệm hay trong công tác giảng dạy. Ngoài việc tạo điều kiện về thời gian, tập thể lãnh đạo, tổ chuyên môn còn tham gia góp ý, bổ sung cho tổ chuyên môn, cho các cá nhân có sáng kiến, kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như trong quản lý. Nhiều sáng kiến được áp dụng trong thực tế nhà trường và đã đạt được hiệu quả cao như kinh nghiệm “Giúp đỡ học sinh yếu, kém vươn lên” của cô Nông Thị Mần, cô Lương Thuỷ Chôi; “Giữ vở sạch, chữ đẹp” của cô Bế Thị Liễu, “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy” của thầy Nguyễn Hồng Sơn, cô Nông Thị Quỳnh,..…
Qua gần ba năm thực hiện, các nội dung của Cuộc vận động đã từng bước đi vào thực tiễn. Đại đa số cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến bước đầu về nhận thức tư tưởng, thể hiện rõ hơn ý thức giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cá nhân, gắn bó và có thái độ đúng mực hơn trong quan hệ với nhân dân, với đồng nghiệp và với cộng đồng xã hội; nhận thức rõ hơn về vị trí, tầm quan trọng của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục quan tâm củng cố xây dựng khối đoàn kết thống nhất, xây dựng bầu không khí trong tập thể để đơn vị mình thực sự là “Tổ chức biết học hỏi”; triển khai sâu rộng các bước tiếp theo của Cuộc vận động trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh chuyển từ “học tập” sang “làm theo” để tìm ra và nhân rộng những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác.

Lã Công Hưng