Thứ sáu,  02/06/2023

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại: Thành công từ học tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

LSO-Là một công ty kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn đã tận dụng lợi thế để vươn lên, chiếm lĩnh thị trường và thành công trong sản xuất kinh doanh. Một trong những bí quyết thành công ấy chính là những bài học từ học tập tấm gương đạo đức của Bác.Mở đường vào khu đô thị Nam Hoàng ĐồngĐược cổ phần hoá từ năm 2005, lúc ấy Công ty rơi vào tình trạng hết sức khó khăn, phần vốn nhà nước bị thất thoát, số nợ gấp nhiều lần tài sản cố định của Công ty. Có những lúc Công ty như đứng bên bờ vực phá sản. Vào thời điểm đó, Bộ Chính trị ra Chị thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 về phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ Công ty thấy đây là thời cơ để chấn chỉnh lề lối làm việc, động viên tinh thần cán bộ công nhân viên, lao động đánh giá lại mình, phấn đấu vươn lên. Là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ, Công ty phát...

LSO-Là một công ty kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn đã tận dụng lợi thế để vươn lên, chiếm lĩnh thị trường và thành công trong sản xuất kinh doanh. Một trong những bí quyết thành công ấy chính là những bài học từ học tập tấm gương đạo đức của Bác.
Mở đường vào khu đô thị Nam Hoàng Đồng
Được cổ phần hoá từ năm 2005, lúc ấy Công ty rơi vào tình trạng hết sức khó khăn, phần vốn nhà nước bị thất thoát, số nợ gấp nhiều lần tài sản cố định của Công ty. Có những lúc Công ty như đứng bên bờ vực phá sản. Vào thời điểm đó, Bộ Chính trị ra Chị thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 về phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ Công ty thấy đây là thời cơ để chấn chỉnh lề lối làm việc, động viên tinh thần cán bộ công nhân viên, lao động đánh giá lại mình, phấn đấu vươn lên. Là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ, Công ty phát động thực hiện tiết kiệm theo tấm gương của Bác. Bắt đầu bằng những việc đơn giản nhất như tiết kiệm điện, nước… Hằng tháng, Công ty đều bình xét những tấm gương tiết kiệm để biểu dương kịp thời, việc này được thực hiện từ tiết kiệm thời gian, đến vật tư, xăng dầu, tài sản, khấu hao khách sạn, nhà hàng. Chỉ qua việc đơn giản tắt điện đúng giờ, không lãng phí thời gian chạy máy, tận dụng vật tư khách sạn, hằng năm đã giảm chi phí hàng trăm triệu đồng. Cái lớn hơn là đã làm ý thức cán bộ công nhân viên được nâng lên, từ đó được khách hàng tín nhiệm, sản phẩm của Công ty ngày càng lấy lại niềm tin trong khách hàng. Là doanh nghiệp đầu tiên liên doanh với nước bạn, đầu tư Khu đô thị Nam Hoàng Đồng, lại một lần nữa tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Công ty khắc sâu. Riêng trong giải phóng mặt bằng, làm theo tấm gương Bác, có những cán bộ Công ty đã ba cùng với dân, từ đó nghe tiếng nói của dân, hiểu dân, nên việc giải phóng mặt bằng diễn ra rất thuận lợi. Hiện nay Công ty đã giải phóng được 17,28 ha với số tiền chi trả trên 30 tỷ đồng, đang tiếp tục giải phóng thêm 13,7 ha, để mở thông tuyến nối đường Trần Đăng Ninh, với tổng mức giải ngân 68 tỷ đồng. Gần dân, sát cơ sở theo tấm gương của Bác, nên trong giải phóng mặt bằng đã không có khiếu kiện xảy ra.
Từ một Công ty thua lỗ, sắp phá sản, Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Lạng Sơn đã vươn lên đứng vững trong cơ chế thị trường, khai thác làm chủ sản xuất bằng tiết kiệm hợp lý, bằng giáo dục chính trị tư tưởng. Tổng doanh thu từ năm 2005 đến 2009 đã thu dịch vụ 1,4 tỷ đồng, tăng 296%, kinh doanh xuất nhập khẩu đạt trên 5 triệu USD, tăng 345%, các Khu đô thị N18, Nam Hoàng Đồng, Cụm công nghiệp Hợp Thành đang được triển khai mạnh. Đặc biệt là Khu đô thị Nam Hoàng Đồng đã thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, khu thương mại, bệnh viện, trường học cùng nhiều công trình công cộng khác. Hợp tác quốc tế càng mạnh bao nhiêu thì các bài học về tấm gương của Bác càng được Công ty quan tâm bấy nhiêu, Chi bộ đã cử cán bộ sưu tầm các câu chuyện tiếp khách nước ngoài, nghi lễ ngoại giao của Bác qua những câu chuyện để áp dụng vào tình hình thực tiễn, điều đó đã mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh rất rõ nét.

Phát động phong trào học tập tấm gương đạo đức của Bác để làm việc, áp dụng vào thực tiễn, gặt hái thành công, trụ vững và phát triển, từ bờ vực phá sản, Công ty đã vươn lên, thành công trong xuất nhập khẩu, dịch vụ đặc biệt là đầu tư đô thị. Mốc đánh dấu thành công chính là dồn nguồn lực đầu tư các khu đô thị. Không bao lâu nữa, Khu đô thị Nam Hoàng Đồng sẽ trở thành khu dân cư hiện đại, để có thành công ấy chính là sự vận dụng tấm gương của Bác ở Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn.

Nguyễn Đông Bắc