Thứ ba,  19/10/2021

Đảng bộ Sở Y tế với cuộc vận động lớn

LSO-Đảng bộ Sở Y tế có 19 chi, đảng bộ trực thuộc với 402 đảng viên, chiếm 40% tổng số cán bộ viên chức của các đơn vị. Với đội ngũ cán bộ, đảng viên đông đảo và là những cán bộ chủ chốt của ngành, cơ sở trực thuộc, mỗi sự chuyển biến của các đảng viên từng chi, đảng bộ cơ sở và toàn Đảng bộ có tác dụng quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn ngành. Vì vậy, song song với việc lãnh đạo các chi, đảng bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ chú trọng lãnh đạo cán bộ đảng viên và các tổ chức chính trị gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các chuyên đề của từng năm, là nòng cốt trong việc nêu gương, hoàn thành nhiệm vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành.Điều trị cho bệnh nhânThực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, việc học tập và triển khai Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ...

LSO-Đảng bộ Sở Y tế có 19 chi, đảng bộ trực thuộc với 402 đảng viên, chiếm 40% tổng số cán bộ viên chức của các đơn vị. Với đội ngũ cán bộ, đảng viên đông đảo và là những cán bộ chủ chốt của ngành, cơ sở trực thuộc, mỗi sự chuyển biến của các đảng viên từng chi, đảng bộ cơ sở và toàn Đảng bộ có tác dụng quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.
Vì vậy, song song với việc lãnh đạo các chi, đảng bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ chú trọng lãnh đạo cán bộ đảng viên và các tổ chức chính trị gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các chuyên đề của từng năm, là nòng cốt trong việc nêu gương, hoàn thành nhiệm vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành.
Điều trị cho bệnh nhân
Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, việc học tập và triển khai Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“ được triển khai chu đáo. Với nhận thức, việc học tập tấm gương đạo đức của Bác với các chuyên đề thực hành tiết kiệm chống lãng phí quan liêu “ cần, kiệm, liêm chính, chính công vô tư”; “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và chuyên đề xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “ là đạo đức, là văn minh” mang ý nghĩa thiết thực trong việc chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ viên chức trong các bệnh viện mà bấy lâu nay người dân vẫn than phiền. Vì vậy, cùng với việc xây dựng chương trình hành động, Đảng bộ chỉ đạo tất cả các chi bộ đều tổ chức cho các đảng viên học tập và từng bước làm theo; sau đó chỉ đạo triển khai đến tất cả cán bộ viên chức, các đoàn viên, hội viên trong tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, CCB…Sau học tập, các đơn vị tổ chức cho đảng viên và quần chúng đăng ký làm theo với từng nội dung công việc cụ thể, thiết thực “ bám” vào nhiệm vụ của chính mình, chứ không đăng ký chung chung. Cùng với việc phát động rộng, năm 2007, Đảng bộ tổ chức thành công hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đoàn Thế Mỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BV Đa khoa cho rằng, cuộc vận động có ý nghĩa rất thiết thực đối với cán bộ đảng viên, nhân viên bệnh viện. Đây là dịp để BV thực hiện tốt hơn 12 điều y đức, 10 điều dược đức và lời dạy của Bác Hồ “ Lương y phải như từ mẫu”, nhằm chấn chỉnh thái độ, tác phong lề lối làm việc của ngũ cán bộ, nhân viên. Trên thực tế, thực hiện thật tốt các quy định của ngành cũng chính là đã từng bước “ làm theo” tấm gương của Người; vì với tính đặc thù của ngành y tế, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên được biểu hiện rõ trong từng ngày từng giờ, được biểu hiện bằng hiệu suất công tác có thể “ nhìn thấy được, đo đếm được”.
Việc lãnh đạo thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành mà chủ đạo là triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có tác dụng rất thiết thực trong toàn ngành y tế. Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động, ngành y tế đã có những chuyển biến khá rõ nét; chất lượng hoàn thành công việc ở mỗi đơn vị cao hơn; những cuộc điện thoại qua “ đường dây nóng” đã ít dần, thay vào đó có nhiều hơn những lời khen ngợi của nhân dân. Tổng kết 3 năm thực hiện cuộc vận động đã có 1 tập thể và 2 cá nhân được Tỉnh ủy tặng bằng khen, 2 tập thể và 4 cá nhân được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen; trong 5 năm đã có 17 lượt tập thể và 76 lượt cá nhân được Đảng ủy Sở Y tế tặng giấy khen vào dịp tổng kết công tác đảng hằng năm. Nhiều gương điển hình tiên tiến đã xuất hiện được các chi, đảng bộ bồi dưỡng kết nạp. Trong nhiệm kỳ 2005- 2010 đã có 115 quần chúng ưu tú được kết nạp vào đảng, đạt 230% chỉ tiêu đề ra, đã nói lên hiệu quả của việc triển khai cuộc vận động.
Với những kết quả đã đạt được, bước vào năm 2010, cuộc vận động với chủ đề “ Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh” được Đảng bộ triển khai nhanh gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đổi mới phong cách lãnh đạo, xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh từ mỗi đảng viên, từng chi, đảng bộ gắn với việc tổ chức đại hội đảng tại cơ sở và đại hội Đảng bộ ngành. Việc chỉ đạo mỗi đảng viên phải viết thu hoạch, trong đó nêu rõ nhận thức và đề ra nhiệm vụ cụ thể của bản thân về hành động “làm theo”, cán bộ chủ chốt từng bệnh viện, trung tâm, nhà trường và các đơn vị trực thuộc phải nêu gương; chương trình hành động của tập thể phải cụ thể trong từng phần việc…đã có tác dụng tốt trong việc tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc, tạo điều kiện cho đại hội cấp Đảng bộ ngành thành công.

Minh Hồng