Thứ năm,  28/10/2021

Bác Hồ một thiên tài dự báo

LSO-Bác Hồ là một vĩ nhân có tầm nhìn xa, trông rộng, có sự mẫn cảm chính trị hiếm có trong lịch sử đất nước ta, dân tộc ta. Với tầm nhìn chiến lược và khả năng tiên tri tuyệt vời, Bác đã đưa ra những dự báo lịch sử tiên đoán về cách mạng, chứng tỏ Bác là một thiên tài dự báo.Đầu thế kỷ XX, dân tộc ta đắm chìm trong đêm trường nô lệ. Lớp lớp sĩ phu, văn thân, hào kiệt đứng lên chống giặc ngoại xâm nhưng đều thất bại. Cách mạng Việt Nam chưa có đường ra. Xã hội Việt Nam lâm vào khủng hoảng đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc. Vượt lên hạn chế của các nhà yêu nước tiền bối, Bác Hồ đã tìm đến chủ nghĩa Mác -Lênin và đi theo con đường cách mạng vô sản. Bác cho rằng “cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Đó thực sự là tiên tri lịch sử của Bác và tiên tri đó đã được lịch sử cách mạng nước ta và nước khác trên thế giới trong thế...

LSO-Bác Hồ là một vĩ nhân có tầm nhìn xa, trông rộng, có sự mẫn cảm chính trị hiếm có trong lịch sử đất nước ta, dân tộc ta. Với tầm nhìn chiến lược và khả năng tiên tri tuyệt vời, Bác đã đưa ra những dự báo lịch sử tiên đoán về cách mạng, chứng tỏ Bác là một thiên tài dự báo.
Đầu thế kỷ XX, dân tộc ta đắm chìm trong đêm trường nô lệ. Lớp lớp sĩ phu, văn thân, hào kiệt đứng lên chống giặc ngoại xâm nhưng đều thất bại. Cách mạng Việt Nam chưa có đường ra. Xã hội Việt Nam lâm vào khủng hoảng đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc. Vượt lên hạn chế của các nhà yêu nước tiền bối, Bác Hồ đã tìm đến chủ nghĩa Mác -Lênin và đi theo con đường cách mạng vô sản. Bác cho rằng “cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Đó thực sự là tiên tri lịch sử của Bác và tiên tri đó đã được lịch sử cách mạng nước ta và nước khác trên thế giới trong thế kỷ XX chứng minh là hoàn toàn đúng đắn.
Năm 1942, khi đang hoạt động cách mạng ở Cao Bằng, viết cuốn sách “Lịch sử nước ta”, Bác Hồ đã tiên đoán: “1945 Việt Nam độc lập”. Ba năm sau, cách mạng Tháng Tám thành công, nước ta giành được độc lập, lịch sử cách mạng Việt Nam một lần nữa chứng minh tiên tri cách mạng của Bác Hồ là hoàn toàn chính xác.
tled-3.jpg” alt=””>
Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở căn cứ Việt Bắc – Ảnh: Tư liệu
Trước cách mạng Tháng Tám, những năm chiến tranh thế giới lần thứ hai đã nổ ra, lan rộng nhiều nước, ở Việt Nam, dân tộc ta trong tình cảm “Một cổ đôi tròng”, Bác Hồ đã nhận định: “Nay cơ hội giải phóng đã đến rồi, đế quốc Pháp bên Âu đã không thể tự cứu, càng không thể cứu bọn thống trị Pháp ở ta. Đế quốc Nhất đã bị sa lầy ở Trung Hoa, lại đương gay go với Anh, Mỹ” và “nếu cuộc chiến tranh đế quốc lần trước đẻ ra Liên Xô, một nước xã hội chủ nghĩa, thì cuộc chiến tranh đế quốc lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã hội chủ nghĩa, sẽ do đó mà cách mạng nhiều nước thành công”. Đó là tiên tri lịch sử của Bác và tiên tri đó thành hiện thực lịch sử những năm giữa thế kỷ XX. Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, những ngày đầu, tháng đầu lập nước, nước ta trong tình thế gieo neo “nghìn cân treo sợi tóc”. Với tầm trí tuệ và sự mẫn cảm chính trị của vị lãnh tụ vĩ đại, Bác Hồ nhìn thấu những khó khăn phức tạp đe dọa vận mệnh đất nước và Bác dự báo dân tộc ta phải tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhờ dự báo của Bác, nước ta chủ động kéo dài thời gian hòa hoãn, chuẩn bị nhân lực, vật lực cho cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ nhưng nhất định thắng lợi đã kéo dài 9 năm ròng rã.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta, mùa xuân năm 1947, Bác Hồ đã chỉ thị cho bộ đội phải anh dũng, kiên trì chiến đấu và gây cơ sở trong đồng bào các dân tộc Tây Bắc, phải “đem được lá cờ đỏ sao vàng cắm trên đất Điện Biên Phủ”. Tháng 6-1949, viết tác phẩm “Giấc ngủ 10 năm”, lấy bút danh Trần Lực, Bác Hồ đã dự đoán chiến thắng Điện Biên Phủ” trận cuối cùng kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân pháp” và trận ấy “hơn một vạn giặc chết và bị thương”. 5 năm sau, ngày 7/5/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, quân dân ta chiến thắng, dự báo của Bác, thêm một lần nữa, lại đúng.
Trong thời kỳ đế quốc Mỹ thực hiện chủ nghĩa thực dân kiểu mới ở miền Nam nước ta, đất nước ta bị chia cắt làm hai miền, trong “bản thảo diễn văn nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 15 nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 2-9-1960”, Bác Hồ đã viết: “Toàn dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh, thì chậm lắm là 15 năm nữa Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc Nam nhất định sẽ sum họp một nhà”. Mười lăm năm sau, với đại thắng mùa xuân năm 1975 của quân dân ta, miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc thống nhất, tiên tri của Bác trở thành một hiện thực lịch sử.
Là một thiên tài dự báo, một lãnh tụ vũ đại của dân tộc ta, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế, Bác Hồ được vinh danh trên đất nước ta và trên thế giới. Tại hội thảo quốc tế “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn” tổ chức tại Hà Nội năm 1990, tiến sĩ M.Át-Mét, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á- Thái Bình Dương, đại diện đặc biệt của tổng giám đốc UNESCO đã phát biểu: “Trong lịch sử thế giới chỉ có ít nhân vật trở thành huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người luôn được thế giới ghi nhớ không phải chỉ là người có công giải pháp cho đất nước mình và các dân tộc bị đô hộ mà còn là một nhà hiền triết thông thái, một tấm gương trong sáng thanh cao về cuộc sống, để lại một tư tưởng với viễn cảnh hy vọng mới cho những người đấu tranh loại bỏ bất công, bất bình đẳng khởi mặt đất này”.

Trung Thành