Thứ bảy,  18/09/2021

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh": Chuyển biến tích cực qua 3 năm rưỡi thực hiện

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2007 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua 3 năm rưỡi thực hiện tại Lạng Sơn, đã có những chuyển biến tích cực. Chuyển biến rõ nét không chỉ dừng lại ở việc học tập để nâng cao nhận thức về tư tưởng tấm gương của Bác mà thể hiện ở cấp độ cao hơn là làm theo tấm gương của Người.Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội Ảnh: Tư liệuNgay từ những ngày đầu thực hiện, các cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc, nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất với kết quả cao nhất. Coi trọng việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên có trình độ, kiến thức, năng lực truyền đạt. Mở các lớp bồi dưỡng phù hợp cho từng đối tượng, cung cấp đầy đủ tài liệu cho học viên. Tỉnh cũng...

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2007 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua 3 năm rưỡi thực hiện tại Lạng Sơn, đã có những chuyển biến tích cực. Chuyển biến rõ nét không chỉ dừng lại ở việc học tập để nâng cao nhận thức về tư tưởng tấm gương của Bác mà thể hiện ở cấp độ cao hơn là làm theo tấm gương của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội

Ảnh: Tư liệu

Ngay từ những ngày đầu thực hiện, các cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc, nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất với kết quả cao nhất. Coi trọng việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên có trình độ, kiến thức, năng lực truyền đạt. Mở các lớp bồi dưỡng phù hợp cho từng đối tượng, cung cấp đầy đủ tài liệu cho học viên. Tỉnh cũng đã phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu hút 25.219 bài tham dự, qua Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã lựa chọn được 20 tác phẩm có chất lượng cao để trao giải nhân dịp Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2010). Triển khai có hiệu quả việc xây dựng tiêu chuẩn đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Mỗi người nhất là cán bộ đảng viên tự liên hệ bản thân, xây dựng phương hướng tự rèn luyện theo tấm gương Hồ Chí Minh. Mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chuẩn đạo đức sát thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cấp uỷ đảng đã coi đây là việc làm thường xuyên, là một nội dung sinh hoạt chi bộ, là tiêu chí để đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, là cơ sở cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, thi đua, khen thưởng và phát triển Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí như: Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đều mở chuyên mục và ra các chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền về Cuộc vận động. Một trong những hoạt động mang lại hiệu quả tuyên truyền rất cao chính là tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội thi được tổ chức từ cơ sở đến huyện, đảng uỷ trực thuộc và hội thi cấp tỉnh một cách nghiêm túc, có hiệu quả cao, có sức lan toả lớn trong xã hội. Cùng với việc tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cuộc vận động tại cơ sở, qua đó đã kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung những vấn đề mới nẩy sinh, đồng thời, uốn nắn kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện.
Trong 9 tháng năm 2010, thực hiện chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”, các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, kết quả mở được 19 lớp với 2.311 đồng chí tham dự. Đối với các xã, phường, thị trấn: 100% các chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức tốt việc quán triệt, học tập chuyên đề, kết quả, đã mở được 548 lớp với trên 40.575 đồng chí là cán bộ đảng viên, công chức ở các cấp, các ngành, địa bàn, đơn vị trong toàn tỉnh tham gia học tập. Qua các đợt tổ chức học tập, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt trên 90%, có nhiều tổ chức đạt 100%, quần chúng tham gia học tập đạt trên 85%.

Trải qua 3 năm rưỡi thực hiện Cuộc vận động, nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Cuộc vận động trong cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh được nâng lên rõ rệt. Từ tình cảm kính yêu đối với Bác, qua Cuộc vận động đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong hành động, đó là “làm theo” tấm gương của Bác. Tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, tạo sức bật mới trong thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, chuyên đề năm 2010 là triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” đã đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, đây sẽ là động lực quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV nhiệm kỳ 2010-2015.

Minh Chấn