Thứ năm,  29/07/2021

Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

LSO-Chiều 24/9/2010, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”Sau 4 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, nhận thức của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao. Ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, thực thi nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng đi vào chiều sâu và có chất lượng. Hàng năm, 100% các chi bộ trực thuộc đã tổ chức học tập các chuyên đề, 100% đảng viên tham dự học tập và viết thu hoạch, các bản thu hoạch đã nêu bật được nhận thức của từng đảng viên về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ được nâng lên rõ rệt, nếu năm 2007 có 92,8% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ thì đến năm 2009, có...

LSO-Chiều 24/9/2010, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
tled-1.jpg” alt=””>
Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Sau 4 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, nhận thức của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao. Ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, thực thi nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng đi vào chiều sâu và có chất lượng. Hàng năm, 100% các chi bộ trực thuộc đã tổ chức học tập các chuyên đề, 100% đảng viên tham dự học tập và viết thu hoạch, các bản thu hoạch đã nêu bật được nhận thức của từng đảng viên về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ được nâng lên rõ rệt, nếu năm 2007 có 92,8% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ thì đến năm 2009, có 10,72% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 85,71% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3,57% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách, bị kỷ luật. Nhiều cán bộ có tấm gương tiêu biểu như chị Lương Thị Khê trả lại khách hàng món lớn hơn 30 triệu đồng, đảng viên Hoàng Thị Thống, Nguyễn Thị Thu, Hoàng Thị Bé đã nhiều lần trả lại món tiền trên 10 triệu đồng cho khách hàng. Đặc biệt chị Trần Thị Vân phát hiện tiền của khách hàng bỏ quên tại quầy giao dịch 20 triệu đồng đã báo cáo lãnh đạo và trả lại cho khách hàng đầy đủ.
Tại buổi tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban chỉ đạo cuộc vận động của Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh cũng đề ra chương trình kế hoạch triển khai cuộc vận động trong năm 2011.

Công Quân