Thứ hai,  26/07/2021

Phường Hoàng Văn Thụ: Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

LSO-Chiều ngày 29/9/2010, Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".Các đồng chí tham dự hội nghịQua 4 năm thực hiện cuộc vận động, Đảng ủy phường thực hiện đúng theo chương trình kế hoạch của Ban Tuyên giáo Thành ủy, xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt học tập tốt đến đảng viên, cán bộ công nhân viên chức và nhân dân. Hàng năm, 100% cấp ủy chi bộ trực thuộc đã tổ chức học tập chuyên đề, 100% các đảng viên sau khi học tập đã tổ chức thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện đạo đức, lối sống, viết thu hoạch, liên hệ đề ra chỉ tiêu phấn đấu theo tấm gương đạo đức của Bác. Qua đó, đã tạo được những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội. Nhiều năm liền (2007-2009) Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể được Thành phố...

LSO-Chiều ngày 29/9/2010, Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Các đồng chí tham dự hội nghị
Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động, Đảng ủy phường thực hiện đúng theo chương trình kế hoạch của Ban Tuyên giáo Thành ủy, xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt học tập tốt đến đảng viên, cán bộ công nhân viên chức và nhân dân. Hàng năm, 100% cấp ủy chi bộ trực thuộc đã tổ chức học tập chuyên đề, 100% các đảng viên sau khi học tập đã tổ chức thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện đạo đức, lối sống, viết thu hoạch, liên hệ đề ra chỉ tiêu phấn đấu theo tấm gương đạo đức của Bác. Qua đó, đã tạo được những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội.
Nhiều năm liền (2007-2009) Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể được Thành phố đánh giá là đơn vị vững mạnh, vững mạnh xuất sắc. Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đó là chế độ thông tin báo cáo đôi khi còn chậm, chưa kịp thời, một số điển hình tiên tiến ít được phát hiện và chưa nhân điển hình để các cá nhân, tập thể học tập và làm theo. Tiếp đó, hội nghị đưa ra một số phương hướng thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian tới.
Nhân dịp này, Đảng ủy phường đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đỗ Hoạt