Thứ sáu,  12/08/2022

Đảng bộ Quân sự huyện Đình Lập tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

LSO-Ngày 29-9 Đảng bộ Quân sự huyện Đình Lập tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".Qua 4 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tiến bộ trong nhận thức và hành động. Hàng năm Đảng bộ quân sự huyện tổ chức quán triệt các chuyên đề tới 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị và được 100% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó ý thức tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu theo gương Bác ngày càng được nâng cao. Đặc biệt là đạo đức cách mạng "cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư". Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tích cực học tập, công tác, tiết kiệm trong tiêu dùng; làm việc theo chức trách, theo kế hoạch, không vụ lợi, không có biểu hiện suy thoái, không vi phạm các tệ nạn xã hội. Do vậy chất lượng hiệu quả công tác tốt hơn...

LSO-Ngày 29-9 Đảng bộ Quân sự huyện Đình Lập tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Qua 4 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tiến bộ trong nhận thức và hành động. Hàng năm Đảng bộ quân sự huyện tổ chức quán triệt các chuyên đề tới 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị và được 100% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó ý thức tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu theo gương Bác ngày càng được nâng cao. Đặc biệt là đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư”. Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tích cực học tập, công tác, tiết kiệm trong tiêu dùng; làm việc theo chức trách, theo kế hoạch, không vụ lợi, không có biểu hiện suy thoái, không vi phạm các tệ nạn xã hội. Do vậy chất lượng hiệu quả công tác tốt hơn những năm trước. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ tốt, hàng năm đều tăng từ 5-10%. Năm 2009, 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 80% hoàn thành tốt, 17% hoàn thành xuất sắc. Đảng bộ nhiều năm liền được các cấp tặng bằng khen, giấy khen. Đảng bộ Quân sự huyện Đình Lập luôn đạt trong sạch, vững mạnh và được chọn là đảng bộ tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động của huyện.
Trong thời gian tới và những năm tiếp theo Đảng bộ Quân sự huyện Đình Lập tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Xây dựng tinh thần trách nhiệm trong thực hiện cuộc vận động; làm tốt công tác giáo dục, quản lý rèn luyện đảng viên, chủ động định hướng việc làm theo cho cán bộ. Kết hợp chặt chẽ các nội dung của cuộc vận động với phong trào thi đua quyết thắng, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Hà Lành