Thứ năm,  29/07/2021

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

LSO-Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hiện có 41 đảng viên/53 cán bộ, viên chức và lao động, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện thắng lợi các mục tiêu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở; nghiên cứu khoa học vận dụng vào thực tiễn đã đề ra. Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, Đảng uỷ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hằng năm Ban chỉ đạo cuộc vận động đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hướng dẫn triển khai cuộc vận động, chỉ đạo các bước tiến hành thực hiện cuộc vận động, tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ...

LSO-Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hiện có 41 đảng viên/53 cán bộ, viên chức và lao động, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện thắng lợi các mục tiêu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở; nghiên cứu khoa học vận dụng vào thực tiễn đã đề ra.
Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, Đảng uỷ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hằng năm Ban chỉ đạo cuộc vận động đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hướng dẫn triển khai cuộc vận động, chỉ đạo các bước tiến hành thực hiện cuộc vận động, tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nội dung chỉ thị của Bộ Chính trị, và văn bản hướng dẫn của Đảng uỷ cấp trên, tổ chức chỉ đạo các chi bộ triển khai các bước của cuộc vận động, tổ chức triển khai học tập các chuyên đề, tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, viên chức Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giảng viên và học viên viết thu hoạch sau mỗi đợt học tập, viết bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những nội dung thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình của nhà trường; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện cuộc vận động ở các chi bộ, các khoa, phòng trong trường.
Hội nghị biểu dương thanh niên tiên tiến Đoàn khối CQDC Đảng tỉnh giai đoạn 2006-2010 – Ảnh: Thanh Huyền
Việc lãnh đạo thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của nhà trường mà chủ đạo là triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có tác dụng rất thiết thực trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên trong trường; ý thức tự giác, rèn luyện về đạo đức, lối sống của mỗi cá nhân, tập thể thông qua các hoạt động hằng ngày, trong mối quan hệ gia đình, cộng đồng, xã hội. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong nhà trường ngày càng đi vào chiều sâu và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác. Do vậy sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động, tất cả cán bộ, đảng viên, giảng viên, quần chúng và học viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã có những chuyển biến rõ nét; chất lượng hoàn thành công việc ở các khoa, phòng được nâng lên rõ rệt. Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc liên tục các năm từ 2006 – 2009 đều được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nhà trường được UBND tỉnh công nhận đạt danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”, các khoa, phòng đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”; “ Tập thể lao động xuất sắc”. Riêng năm 2009 nhà trường được UBND tỉnh tặng bằng khen đơn vị đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Công đoàn cơ sở được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua. Liên tục trong 4 năm qua được công nhận cơ quan văn hoá, đơn vị an toàn; kết quả tốt nghiệp của cuả học viên các lớp học đều đạt trên 70% khá giỏi.

Với những kết quả tích cực trong thời gian qua, hiện nay Đảng uỷ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc vận động, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên và người lao động thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; gắn công tác tuyên truyền Cuộc vận động với phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đưa nội dung Cuộc vận động vào sinh hoạt của các các chi bộ, các khoa, phòng và các tổ chức đoàn thể trở thành nền nếp, đảm bảo thực hiện nghiêm túc 5 tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đảng viên, viên chức Trường chính trị Hoàng Văn Thụ.

Hải Yến