Thứ hai,  27/03/2023

Kho bạc nhà nước tỉnh với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

LSO-Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban chỉ đạo cuộc vận động của Kho bạc nhà nước tỉnh đã tổ chức chỉ đạo sát sao các bước tiến hành cuộc vận động từ mở hội nghị triển khai học tập theo các chuyên đề, tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... đến hành động thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Qua 4 năm thực hiện, nhận thức, lập trường, tư tưởng và đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên được nâng cao rõ rệt.Ngay sau khi có kế hoạch số 24-KH/ĐUK ngày 22/3/2007 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Kho bạc tỉnh đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban chỉ đạo đã tổ chức các hội nghị học tập các chuyên đề: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và...

LSO-Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban chỉ đạo cuộc vận động của Kho bạc nhà nước tỉnh đã tổ chức chỉ đạo sát sao các bước tiến hành cuộc vận động từ mở hội nghị triển khai học tập theo các chuyên đề, tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… đến hành động thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Qua 4 năm thực hiện, nhận thức, lập trường, tư tưởng và đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên được nâng cao rõ rệt.
Ngay sau khi có kế hoạch số 24-KH/ĐUK ngày 22/3/2007 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Kho bạc tỉnh đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban chỉ đạo đã tổ chức các hội nghị học tập các chuyên đề: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và tác phẩm “Di chúc” của chủ tịch Hồ Chí Minh; tố chức lấy ý kiến đóng góp của quần chúng cho đảng viên, chi bộ; tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Song song với việc học, Đảng bộ xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng tại đơn vị. Năm 2009, Đảng bộ quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Năm 2010, tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là “đạo đức, là văn minh”. Đảng bộ quán triệt việc viết bài thu hoạch theo nội dung, thảo luận chương trình hành động của chi bộ về học tập và làm theo tấm gương của Bác về xây dựng Đảng, gắn với việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn.
Qua 4 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, thực thi nhiệm vụ được giao ngày càng đi vào chiều sâu và có chất lượng. Nhiều cán bộ, đảng viên không chỉ học tập, mà còn đi sâu tìm tòi, nghiên cứu qua các tài liệu về tấm gương của Bác. Từ đó, cán bộ đảng viên đã nêu cao tinh thần học hỏi, khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, hạn chế, cố gắng phấn đấu rèn luyện để học tập và noi theo. Là đơn vị quản lý tiền và tài sản của nhà nước, thường xuyên giao dịch với những khoản tiền lớn, nên Đảng bộ đặc biệt chú trọng đến xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Qua học tập và làm theo tấm gương của Bác, cán bộ đảng viên đã nêu cao ý thức quản lý, bảo vệ an toàn và tuyệt đối tiền, tài sản của nhà nước và khách hàng. Trong thực hiện nhiệm vụ thu, chi tiền mặt với các tổ chức, cá nhân đã xuất hiện những tấm gương điển hình trả tiền thừa cho khách hàng. Trong 4 năm, cán bộ đảng viên Kho bạc đã trả 526 món tiền thừa cho khách hàng, với tổng số tiền trên 432 triệu đồng, trong đó có món lớn đến 20 triệu đồng. Đó là biểu hiện rõ nét về tính trung thực, liêm khiết của cán bộ, đảng viên Kho bạc. Đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên cũng ngày càng tiến bộ, thể hiện sâu sắc ở sự sẻ chia những khó khăn với đồng nghiệp, khách hàng, làng xóm, các đóng góp tích cực cho quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa…
Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ Kho bạc tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động năm 2011 đi vào chiều sâu và chất lượng. Trong đó quan tâm công tác tuyên truyền đưa cuộc vận động thấm sâu và phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh phải thực sự trở thành ý thức tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên của mọi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Từ đó, Kho bạc không ngừng nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng chi bộ Đảng luôn đạt trong sạch vững mạnh.

Lâm Như