Thứ sáu,  12/08/2022

Thành phố tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

LSO-Sáng 11/10/2010, Thành ủy Lạng Sơn đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo 60 chi, đảng bộ trực thuộc.4 năm qua, Cuộc vận động đã được Thành ủy Lạng Sơn triển khai sâu rộng trong Đảng và trong xã hội với hình thức phong phú, sinh động và sáng tạo, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đảng viên và quần chúng trong toàn đảng bộ và các tổ chức chính trị xã hội. Đến nay, 100% chi, đảng bộ đều tổ chức quán triệt và học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có 18.134/19.347 lượt đảng viên tham gia học tập đạt 93,37%, tỉ lệ quần chúng tham gia học tập đạt trên 85%. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc vận động đem lại hiệu quả thiết thực như tổ chức hội thi “Kể...

LSO-Sáng 11/10/2010, Thành ủy Lạng Sơn đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo 60 chi, đảng bộ trực thuộc.
4 năm qua, Cuộc vận động đã được Thành ủy Lạng Sơn triển khai sâu rộng trong Đảng và trong xã hội với hình thức phong phú, sinh động và sáng tạo, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đảng viên và quần chúng trong toàn đảng bộ và các tổ chức chính trị xã hội. Đến nay, 100% chi, đảng bộ đều tổ chức quán triệt và học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có 18.134/19.347 lượt đảng viên tham gia học tập đạt 93,37%, tỉ lệ quần chúng tham gia học tập đạt trên 85%. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc vận động đem lại hiệu quả thiết thực như tổ chức hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” được phát động sâu rộng trong toàn đảng bộ thu hút được trên 2700 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động, Ban thường vụ Thành ủy cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát lồng ghép các chương trình; đã kiểm tra được 6 chi đảng bộ trực thuộc, giám sát chuyên đề được 2 đảng bộ phường, xã về thực hiện cuộc vận động… Cũng trong khuôn khổ chương trình tổng kết, Thành ủy đã quyết định khen thưởng 19 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Cuộc vận động, đồng thời đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới.

Công Quân