Thứ sáu,  12/08/2022

Đảng bộ Sở Y tế tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

LSO-Ngày 11/10 Đảng Bộ Sở y tế đã tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ sở y tế, các chi đảng bộ trực thuộc đã chủ động triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách chủ động, sáng tạo. Gắn các nội dung của cuộc vận động với các hoạt động chuyên môn, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ đến đội ngũ y bác sỹ, cán bộ công chức, viên chức về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của mỗi cá nhân, tập thể góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động, Đảng bộ sở y tế đã có 1 cá nhân được bằng khen của Tỉnh uỷ, 4 tập...

LSO-Ngày 11/10 Đảng Bộ Sở y tế đã tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trong 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ sở y tế, các chi đảng bộ trực thuộc đã chủ động triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách chủ động, sáng tạo. Gắn các nội dung của cuộc vận động với các hoạt động chuyên môn, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ đến đội ngũ y bác sỹ, cán bộ công chức, viên chức về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của mỗi cá nhân, tập thể góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động, Đảng bộ sở y tế đã có 1 cá nhân được bằng khen của Tỉnh uỷ, 4 tập thể và cá nhân nhận giấy khen của Đảng uỷ khối, 7 tập thể và 18 cá nhân được ban chấp hành Đảng bộ Sở y tế tặng giấy khen.
Tại buổi tổng kết các đại biểu đã thảo luận chỉ ra những nguyên nhân hạn chế yếu kém và đưa ra giải pháp khắc phục nhằm hướng đến mục tiêu đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, hình thành ý thức tự giác học tập thường xuyên và rèn luyện xuốt đời trong đội ngũ cán bộ công nhân viên chức.

Đỗ Tuấn