Thứ hai,  27/06/2022

4 năm thực hiện Cuộc vận động: Hiệu quả từ nhiều cách làm sáng tạo

LSO-Ngay sau Lễ phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị ban hành (Chỉ thị số 06 ngày 7/11/2006), để kịp thời chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, Thành phố Lạng Sơn đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động. Bên cạnh việc thường xuyên được quan tâm kiện toàn, chủ động trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra, đến nay, sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động, Thành phố đã thu được những kết quả đáng ghi nhận nhờ vận dụng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.Ngay sau hội nghị triển khai của thành phố, các chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức nghiêm túc các hoạt động tuyên truyền, quán triệt, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa nghe giới thiệu các chủ đề về nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tổ chức thảo luận, cá nhân viết thu hoạch....

LSO-Ngay sau Lễ phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị ban hành (Chỉ thị số 06 ngày 7/11/2006), để kịp thời chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, Thành phố Lạng Sơn đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động.
Bên cạnh việc thường xuyên được quan tâm kiện toàn, chủ động trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra, đến nay, sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động, Thành phố đã thu được những kết quả đáng ghi nhận nhờ vận dụng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.
Ngay sau hội nghị triển khai của thành phố, các chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức nghiêm túc các hoạt động tuyên truyền, quán triệt, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa nghe giới thiệu các chủ đề về nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tổ chức thảo luận, cá nhân viết thu hoạch. Kết quả, 100% chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức học tập, tỷ lệ học tập trong đảng viên đạt trên 95%; trong quần chúng đạt từ 85% trở lên. Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức liên tục, sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó, việc chỉ đạo tổ chức thành công 2 cuộc thi lớn: “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia. Đây thực sự là dấu mốc quan trọng cho thấy Cuộc vận động đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, là hình thức tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố.
Người dân thành phố Lạng Sơn ngày càng tự giác chấp hành luật giao thông
Để tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động, trong cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang, thành phố đều có cách thức, nội dung phù hợp, sáng tạo. Đáng chú ý, trong khối các phòng ban, đoàn thể của thành phố đã tổ chức các phong trào thi đua, hình thức thiết thực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc với cuộc vận động ủng hộ “quỹ Vì người nghèo” được 2,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 127 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu và gia đình Cựu chiến binh văn hóa”, xây dựng mô hình vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; Đoàn thanh niên với phong trào xây dựng tủ sách, sổ vàng thanh niên, nhật ký cá nhân “Học tập và làm theo lời Bác”, xây dựng 3 công trình thanh niên làm theo lời Bác trị giá 62 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ với phong trào “Nồi cháo tình thương”, đã phát 76.000 suất cháo miễn phí trị giá trên 180 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo; Hội Phụ nữ với phong trào tiết kiệm được trên 300 triệu đồng; Phòng Giáo dục – Đào tạo đã gắn kết với Cuộc vận động “Hai không” và phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”… Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể và cá nhân tiêu biểu, gương mẫu trong học tập và làm theo lời Bác.
Có thể khẳng định, sau 4 năm thực hiện, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được những chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Thông qua đó, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên. Sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động đã góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về ý thức chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Trên cơ sở những kết quả và kinh nghiệm rút ra, Ban Chỉ đạo của Thành phố đang tiếp tục triển khai sâu rộng Cuộc vận động, thiết thực tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra.

Hoàng Thái