Thứ hai,  27/06/2022

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ: Bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

LSO-Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ có 5 chi bộ trực thuộc với 49 đảng viên, sinh hoạt ở các phòng chuyên môn, Trung tâm công nghệ thông tin và Nhà khách Tỉnh uỷ. Là cơ quan tham mưu tổng hợp của Tỉnh uỷ, những năm qua Đảng bộ Văn phòng đã làm tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp Tỉnh uỷ, tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Xác định đây là cuộc vận động có sức lan toả mạnh mẽ, là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn được tiến hành trong thời gian dài, với nhiều nội dung, Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ đã thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cho phù hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo lĩnh vực...

LSO-Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ có 5 chi bộ trực thuộc với 49 đảng viên, sinh hoạt ở các phòng chuyên môn, Trung tâm công nghệ thông tin và Nhà khách Tỉnh uỷ. Là cơ quan tham mưu tổng hợp của Tỉnh uỷ, những năm qua Đảng bộ Văn phòng đã làm tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp Tỉnh uỷ, tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Xác định đây là cuộc vận động có sức lan toả mạnh mẽ, là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn được tiến hành trong thời gian dài, với nhiều nội dung, Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ đã thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cho phù hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo lĩnh vực để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, đảng bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành các bước thực hiện Cuộc vận động, tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nội dung chỉ thị của Bộ Chính trị, nội dung các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Báo cáo viên trình bày tham luận tại hội thảo – Ảnh: Thanh Huyền
Đảng uỷ, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đã bám sát nội dung hướng dẫn, tham mưu chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các bước từ khi bắt đầu triển khai Cuộc vận động đến nay. Các chi bộ trực thuộc đảng bộ đều tổ chức quán triệt, tuyên truyền, học tập đến cán bộ, đảng viên, quần chúng. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu các chuyên đề đạt 100%; quần chúng tham gia học tập trên 95%. Hằng năm, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng bộ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiên cứu, tổ chức quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động phối kết hợp gắn công tác chuyên môn với triển khai thực hiện Cuộc vận động, cử đảng viên tham gia Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn đảng bộ; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm của Cuộc vận động; xây dựng tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch sau mỗi đợt học tập; viết bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chỉ đạo đẩy mạnh việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ tham gia, đã chọn gửi 69 bài dự thi có chất lượng và hình thức trình bày đẹp để đảng uỷ cấp trên chấm giải. Kết quả: Đảng bộ đạt giải Nhì, 2 cá nhân đạt giải Ba của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; đạt 1 giải Khuyến khích cấp tỉnh. Thông qua Cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đảng bộ; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên nói chung; tạo không khí hăng hái thi đua, học tập, lao động và công tác, góp phần quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
Chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và Chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” được tổ chức triển khai học tập gắn với công tác tổ chức và tiến hành đại hội đảng các cấp trong năm 2010, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010-2015 đạt kết quả tốt, đảm bảo đúng quy định. Đảng viên trong Đảng bộ đã tích cực thực hiện có hiệu quả chức trách nhiệm vụ được giao. Các đồng chí đảng viên là Thường trực Tỉnh uỷ căn cứ nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và thực tiễn của tỉnh đã chỉ đạo xây dựng các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện trên địa bàn; bám sát cơ sở, phát hiện những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở và cho ý kiến chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn toàn tỉnh; tập trung lãnh đạo tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đúng tiến độ và định hướng; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015, đại hội được Bộ Chính trị chọn thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu Bí thư Tỉnh uỷ.
Sau 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng được nâng cao hơn. Nhận thức rõ hơn về mục đích, yêu cầu và sự cần thiết triển khai Cuộc vận động, nhằm xây dựng Đảng, xây dựng nền tảng đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng. Các chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, thu hút được sự đồng tình, ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thông qua Cuộc vận động, ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng được nâng lên, thể hiện qua hành động tự giác hằng ngày, trong các mối quan hệ với gia đình, công việc, tập thể và cộng đồng. Sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động đã góp phần nâng cao về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tinh thần tự giác, tự phê bình, dám nhận khuyết điểm, phấn đấu khắc phục các yếu kém của cán bộ, đảng viên; chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên do đã thực hiện lồng ghép các nội dung của Cuộc vận động trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng bộ định kỳ. Đảng uỷ đã ban hành Tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng Tỉnh uỷ; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ quản lý và sử dụng tài sản công. Hằng năm, thông qua việc triển khai nghiên cứu học tập các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đảng bộ, cơ quan đều tiến hành rà soát, bổ sung, sửa đổi các nội dung của bản tiêu chuẩn cho phù hợp với thực tiễn; thường xuyên quán triệt thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 17/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác trong các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang các cấp trong tỉnh. Thực hiện Cuộc vận động gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan đã có chuyển biến rõ nét, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Văn phòng Tỉnh uỷ ngày càng đi vào chiều sâu và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được tỉnh, Trung ương tặng nhiều bằng khen, giấy khen; hàng chục lượt cán bộ, công chức được công nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và cấp cơ sở; 4 cá nhân và 2 tập thể được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết; tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động do Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Văn phòng Tỉnh uỷ được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc, được tặng Cờ thi đua của tỉnh; hằng năm Đảng bộ đều được công nhận trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Trong thời gian tới Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ, cơ quan và các đoàn thể nhân dân; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc vận động gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong từng năm làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; khẳng định tác dụng của Cuộc vận động đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, bồi dưỡng nền tảng đạo đức, văn hoá trong toàn Đảng và toàn xã hội. Thường xuyên gắn công tác tuyên truyền Cuộc vận động với phong trào thi đua yêu nước; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục cụ thể hóa, đưa nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ, đảng bộ định kỳ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng cụ thể hoá các chuẩn mực đạo đức Hồ chí Minh cho phù hợp để cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đảng bộ tự giác làm theo.

Minh Quân