Thứ hai,  05/06/2023

Hiệu quả từ một cuộc vận động

LSO- Văn Quan là một huyện miền núi của tỉnh, toàn Đảng bộ có 61 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 24 đảng bộ xã, thị trấn, 37 chi bộ khối cơ quan trực thuộc huyện ủy với 3.532 đảng viên. Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo nhiều chuyển biến sâu sắc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.Thời gian qua, gắn với nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã ra sức thi đua tập trung chỉ đạo điều hành, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội. Vì vậy, trong những năm gần đây, tuy gặp không ít khó khăn do những nguyên nhân chủ quan, khách quan, nhưng với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân...

LSO- Văn Quan là một huyện miền núi của tỉnh, toàn Đảng bộ có 61 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 24 đảng bộ xã, thị trấn, 37 chi bộ khối cơ quan trực thuộc huyện ủy với 3.532 đảng viên. Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo nhiều chuyển biến sâu sắc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.
Thời gian qua, gắn với nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã ra sức thi đua tập trung chỉ đạo điều hành, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội. Vì vậy, trong những năm gần đây, tuy gặp không ít khó khăn do những nguyên nhân chủ quan, khách quan, nhưng với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, các lĩnh vực kinh tế- xã hội đã có nhiều chuyển biến đáng kể: cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chiếm trên 95%; các chương trình, đề án về phát triển lâm nghiệp thực hiên có hiệu quả, trồng mới rừng đạt trên 3.200ha, thu ngân sách tăng trung bình mỗi năm 12%; công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm thực hiện có hiệu quả với trên 2.400 hộ thoát nghèo. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, sự nghiệp giáo dục từng bước được nâng cao về chất lượng giáo dục toàn diện, đến nay đã có 23/24 xã, thị trấn hoàn thành phổ cập THCS và phổ cập tiểu học đúng độ tuổi; tỉ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp tiểu học, THCS đạt từ 95- 98%; tỉ lệ tốt nghiệp THPT, học sinh giỏi hàng năm đều tăng. Ngành giáo dục thực hiện tốt cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và cuộc vận động “ mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tất cả các trường học cũng đều cụ thể hóa chương trình công tác của mỗi năm học gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bộ đội Biên phòng Đồn Pò Mã giúp dân xây dựng nhà ở


Đối với ngành y tế đã thực hiện tốt y đức, thấm nhuần lời dạy “lương y như từ mẫu”; công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân từng bước được nâng lên, hàng năm có trên 25 nghìn lượt người nghèo được cấp thẻ khám chữa bệnh; 24/24 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Sự nghiệp văn hóa thông tin cũng được đẩy mạnh, cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được tổ chức thực hiện gắn với cuộc vận động. Bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ. Phong trào thể dục thể thao tiếp tục được mở rộng trong mọi cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân thông qua việc gắn với phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Các chính sách xã hội được các cấp ngành từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện. Việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh, công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện kịp thời.

Có thể khẳng định, thông qua cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của các cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã được nâng lên, biểu hiện qua các hành động tự giác hàng ngày, trong các mối quan hệ thực hiện công việc cũng như trong tập thể, gia đình và cộng đồng. Sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động đã góp phần tích cực vào việc khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Do đó đã tạo nên sự chuyển biến sâu sắc đến phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện Văn Quan.

Hoàng Huy