Thứ hai,  05/06/2023

Tràng Định sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

LSO-Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, huyện Tràng Định qua 4 năm triển khai thực hiện đến nay, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động. Từ đó, lập trường, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên có chuyển biến tích cực.Thực hiện chỉ thị, kế hoạch của cấp ủy cấp trên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tràng Định đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động cấp huyện. Theo đó, từ ngày 30/4/2007 đến 30/4/2010 đã có 100% chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan đều tổ chức triển khai xong hội nghị quán triệt học tập Chỉ thị số 06 và các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Kết quả, đã thu hút được...

LSO-Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, huyện Tràng Định qua 4 năm triển khai thực hiện đến nay, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động. Từ đó, lập trường, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên có chuyển biến tích cực.
Thực hiện chỉ thị, kế hoạch của cấp ủy cấp trên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tràng Định đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động cấp huyện. Theo đó, từ ngày 30/4/2007 đến 30/4/2010 đã có 100% chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan đều tổ chức triển khai xong hội nghị quán triệt học tập Chỉ thị số 06 và các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Kết quả, đã thu hút được 91,1% cán bộ, đảng viên, 92,1% đoàn viên, hội viên tham gia học tập; nhiều đảng bộ xã, thị trấn có số lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt tỉ lệ trên 90% như các xã: Quốc Khánh, Đào Viên, Vĩnh Tiến, Chi Lăng, Đề Thám, thị trấn Thất Khê. Song song với đó, Ban chỉ đạo cuộc vận động tổ chức cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ huyện đến cơ sở với trên 100 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và học sinh tham gia, dự hội thi cấp tỉnh đã có 1 đồng chí đạt giải ba; tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư thu hút 1.434 người tham gia, đã có 5 tập thể và 12 cá nhân được Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp huyện trao giấy khen. Đi đôi với việc học tập nghị quyết, chuyên đề, Ban chỉ đạo cuộc vận động huyện quán triệt việc viết bài thu hoạch theo nội dung, thảo luận chương trình hành động của chi bộ về học tập và làm theo tấm gương của Bác về xây dựng Đảng, gắn với việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của quần chúng cho đảng viên, chi bộ; tổ chức sinh hoạt và xây dựng tiêu chuẩn đạo đức cho cơ quan, đơn vị.
Đồng chí Lương Quốc Toản, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Ban chỉ đạo cuộc vận động cho biết, cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt rộng lớn thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia. Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động, đến nay các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc vận động. Từ đó, góp phần từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt đã khắc phục được những biểu hiện tiêu cực như quan liêu, thiếu ý thức trách nhiệm, thay vào đó đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Qua đó, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác chỉ đạo đối với các chi, đảng bộ trực thuộc, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện cuộc vận động nhất là vấn đề “làm theo” để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đỗ Hoạt