Thứ năm,  26/05/2022

Hội CCB thành phố Lạng Sơn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

LSO-Đối với mỗi hội viên Hội CCB Thành phố, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chính là phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới.Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội CCB Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Lạng Sơn cho chúng tôi biết “ Đối với 19 hội viên CCB của Công ty, việc học tập và làm theo đạo đức của Bác chính là lao động sản xuất với năng suất cao, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đưa doanh nghiệp (DN) đi lên và như vậy đời sống hội viên cũng được cải thiện”. Không chỉ các hội viên trong các DN, mà tập thể Hội CCB xã Mai Pha, phường Hoàng Văn Thụ, phường Vĩnh Trại cũng có những hội viên tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng. Tiêu biểu như hội viên Hoàng Văn Xén đưa giống dưa cao sản vào gieo trồng cho thu nhập trên 100 triệu đồng/vụ; hội viên Hoàng Thị Phương mượn đất trồng trên 1000 cây đào cảnh đã bắt đầu cho thu hoạch… đều là...

LSO-Đối với mỗi hội viên Hội CCB Thành phố, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chính là phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới.
Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội CCB Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Lạng Sơn cho chúng tôi biết “ Đối với 19 hội viên CCB của Công ty, việc học tập và làm theo đạo đức của Bác chính là lao động sản xuất với năng suất cao, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đưa doanh nghiệp (DN) đi lên và như vậy đời sống hội viên cũng được cải thiện”. Không chỉ các hội viên trong các DN, mà tập thể Hội CCB xã Mai Pha, phường Hoàng Văn Thụ, phường Vĩnh Trại cũng có những hội viên tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng. Tiêu biểu như hội viên Hoàng Văn Xén đưa giống dưa cao sản vào gieo trồng cho thu nhập trên 100 triệu đồng/vụ; hội viên Hoàng Thị Phương mượn đất trồng trên 1000 cây đào cảnh đã bắt đầu cho thu hoạch… đều là những biểu hiện khá rõ nét trong việc phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Trên đường hành quân – Ảnh: Dương Nguyên
Hội CCB thành phố hiện có 3223 hội viên, đạt tỷ lệ thu hút 92% cựu quân nhân trên địa bàn, sinh hoạt trong 127 chi hội của 25 tổ chức hội cơ sở. Nhận thức được tầm quan trọng của Cuộc vận động với những tác động sâu sắc của nó đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân nói chung và hội viên CCB nói riêng, trong 4 năm qua, cuộc vận động đã được triển khai sâu rộng đến cán bộ, hội viên. Với nhận thức, quán triệt và học tập sâu, chú ý “khâu làm theo”, Hội CCB thành phố đã chỉ đạo các hội cơ sở có những hình thức phù hợp để mỗi hội viên có được một việc làm theo. Khi triển khai cuộc vận động này, hội CCB thành phố có thuận lợi cơ bản là việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đang trở thành hành động của mỗi hội viên và thành phong trào thi đua rộng khắp. Vì vậy, khi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động, Hội có điều kiện “lồng ghép” nhiều nội dung để đạt được kết quả tổng hợp trên nhiều mặt. Nhờ triển khai tốt cuộc vận động, mà uy tín của Hội đã được khẳng định, nay càng được phát huy. Qua thống kê, sau đại hội cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015, có 189 hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp, trên 220 hội viên tham gia giữ các chức vụ chính quyền, đoàn thể. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ là hội viên hội CCB luôn là nòng cốt trong việc xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Với việc đăng ký xây dựng “Hội 4 tốt” và “5 mẫu mực” và chỉ đạo sinh hoạt theo mô hình “3 việc” (Bàn việc địa phương, việc hội, việc nhà), phong trào thực hiện cuộc vận động được gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, nên việc “làm theo” được biểu hiện khá rõ. Sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đời sống gia đình các hội viên được cải thiện, các hội đã có điều kiện xây dựng quỹ hội, tham gia các hoạt động nhân đạo, hình thành vốn “xóa đói giảm nghèo”. Trong những năm qua, hội đã có trên 550 triệu đồng tiền quỹ “xóa nghèo”, bình quân 180.000 đồng/hội viên, quỹ “Vì đồng đội” có hơn 21 triệu đồng; hỗ trợ trực tiếp 50 triệu đồng xây dựng 4 nhà dột nát cho 4 hội viên và vận động các DN, các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng 6 nhà đại đoàn kết cho hội viên…

Với những thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động, tổ chức hội CCB được cấp ủy Đảng đánh giá là lực lượng nòng cốt ở cơ sở; nhiều năm liền Hội CCB thành phố đạt trong sạch, vững mạnh, được Trung ương hội và UBND tỉnh tặng bằng khen. Trong đợt tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động, hội có 6 cá nhân được Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp thành phố khen thưởng. Tuy vậy, việc triển khai ở một số chi hội khu vực nông thôn chưa kịp thời, nhiều chi hội còn thiếu năng động sáng tạo trong việc vận động và đề ra những việc cụ thể trong “làm theo”; việc đánh giá chưa sâu và chưa nhân rộng điển hình. Công tác khen thưởng động viên các điển hình tiên tiến chưa được quan tâm, vì vậy sự phát huy các nhân tố tích cực còn hạn chế.

Minh Hồng