Thứ năm,  23/03/2023

Học tập và làm theo gương Bác ở Hữu Lũng: Hiệu quả ngày càng thiết thực

LSO-Với nhiều hình thức học tập phong phú, đa dạng, 4 năm qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tình cảm và việc làm của toàn Đảng bộ, quần chúng nhân dân huyện Hữu Lũng.Qua quá trình thực hiện cuộc vận động, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được suy tôn đã thực sự trở thành nền tảng cho giai đoạn đi vào chiều sâu, chuyển hóa thành hành động cụ thể. 4 năm thực hiện Cuộc vận động, Hữu Lũng có 11.597/12.680 cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chuyên đề, đạt tỷ lệ 91,45%; quần chúng tham gia học tập đạt trên 86%. Số cán bộ, đảng viên không dự học tập trung do đi công tác, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và diện miễn sinh hoạt đảng được các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt hoặc cung cấp tài liệu để tự nghiên cứu. Kết thúc mỗi đợt triển khai học tập các chuyên đề, huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên...

LSO-Với nhiều hình thức học tập phong phú, đa dạng, 4 năm qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tình cảm và việc làm của toàn Đảng bộ, quần chúng nhân dân huyện Hữu Lũng.
Qua quá trình thực hiện cuộc vận động, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được suy tôn đã thực sự trở thành nền tảng cho giai đoạn đi vào chiều sâu, chuyển hóa thành hành động cụ thể.
4 năm thực hiện Cuộc vận động, Hữu Lũng có 11.597/12.680 cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chuyên đề, đạt tỷ lệ 91,45%; quần chúng tham gia học tập đạt trên 86%. Số cán bộ, đảng viên không dự học tập trung do đi công tác, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và diện miễn sinh hoạt đảng được các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt hoặc cung cấp tài liệu để tự nghiên cứu. Kết thúc mỗi đợt triển khai học tập các chuyên đề, huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Thông qua hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo huyện đã trao 11 giải, cử 2 thí sinh đi dự thi cấp tỉnh và 1 thí sinh đã giành giải nhất. Với cuộc thi viết “Tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong số 7 bài xuất sắc được huyện lựa chọn dự thi cấp tỉnh, Hữu Lũng đã đạt 1 giải nhì, 1 giải ba. Đây chính là những điển hình tiên tiến đóng vai trò hạt nhân cho việc đưa cuộc vận động phát triển theo chiều sâu.
Nhân dân xã Cai Kinh (Hữu Lũng) xuất bán gỗ rừng trồng
Từ sự chuyển biến về nhận thức, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn đã có sự chuyển biến đáng ghi nhận và không ngừng được nâng cao. Nhiều cán bộ, đảng viên đã thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, khẳng định ý thức, bản lĩnh trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cá nhân. Để phát huy tính thiết thực của cuộc vận động, Ban chỉ đạo huyện đã cố gắng gắn kết nội dung cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, qua đó đã thu được những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng. Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động, nhịp độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của huyện đạt 10,56%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 5 triệu đồng năm 2005 lên 10 triệu đồng năm 2010; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn vững mạnh.
Một trong những tác động dễ nhận thấy của cuộc vận động trên địa bàn Hữu Lũng là, bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được nâng cao hiệu quả hoạt động với thủ tục hành chính ngày càng được cải tiến; tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội. Vừa qua, tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động, Ban chỉ đạo huyện đã biểu dương, khen thưởng đối với 12 tập thể và 21 cá nhân tiêu biểu, chọn cử 2 tập thể và 3 cá nhân dự hội nghị thi đua cấp tỉnh.

Theo nhận định của đồng chí Linh Văn Kim, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, với những nỗ lực trong giai đoạn triển khai “học tập” gương sáng của Bác, huyện đã có những tập thể, cá nhân điển hình được tập thể suy tôn như Đảng bộ thị trấn Hữu Lũng, Chi bộ khối Dân vận, ông Nguyễn Mạnh Tăng ở xã Hòa Lạc (cá nhân được tỉnh đề nghị cấp trung ương khen thưởng)… Cùng với việc nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm từ các hạn chế, phát huy bài học thành công, đây chính là những nhân tố mang tính hạt nhân, tiền đề để Ban chỉ đạo huyện tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, làm sao để nhân rộng các điển hình “làm theo” tấm gương đạo đức của Người trong thời gian tới.

Hoàng Thái