Thứ năm,  02/12/2021

Đảng bộ Quân sự tỉnh sau 4 năm thực hiện cuộc vận động lớn

LSO-Sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động trong toàn đảng bộ đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống và tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang quân sự tỉnh và thực sự có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị.Để thực hiện tốt cuộc vận động, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã nghiêm túc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị hướng dẫn các cấp thực hiện cuộc vận động, đồng thời triển khai kế hoạch học tập các chuyên đề. Trước khi tổ chức học tập, Ban chỉ đạo đã lựa chọn các báo cáo viên có uy tín, năng lực tham gia tập huấn ở cấp tỉnh và quân khu, sau đó về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các báo cáo viên ở cơ sở, cung cấp tài liệu tổ chức học...

LSO-Sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động trong toàn đảng bộ đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống và tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang quân sự tỉnh và thực sự có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị.
Để thực hiện tốt cuộc vận động, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã nghiêm túc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị hướng dẫn các cấp thực hiện cuộc vận động, đồng thời triển khai kế hoạch học tập các chuyên đề. Trước khi tổ chức học tập, Ban chỉ đạo đã lựa chọn các báo cáo viên có uy tín, năng lực tham gia tập huấn ở cấp tỉnh và quân khu, sau đó về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các báo cáo viên ở cơ sở, cung cấp tài liệu tổ chức học tập cho toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Tổ chức, bố trí các lớp học theo đầu mối các đảng bộ, cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chỉ huy đơn vị các cấp cũng đề ra chương trình hành động cụ thể phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Do vậy, 4 năm qua, cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ. Sau khi đã tổ chức học tập các chuyên đề, các cơ quan đơn vị đã tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng năm, từng thời kỳ. Năm 2007, xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, năm 2008 xây dựng kế hoạch “làm theo” về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu, sửa đổi lề lối làm việc, năm 2009 tiếp tục bổ sung kế hoạch làm theo với chuyên đề “nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ; năm 2010 đẩy mạnh bước làm theo với chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. Đồng thời, đảng bộ đã triển khai học tập nghiêm túc các chuyên đề cuộc vận động theo kế hoạch chính trị hàng năm.

Luyện tập cứu hộ cứu nạn – Ảnh: Dương Nguyên
Do thực hiện tốt công tác quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện, Đảng bộ quân sự tỉnh nói chung và mỗi cán bộ đảng viên nói riêng đã có sự chuyển biến tích cực cả trong nhận thức cũng như hành động. Cấp ủy, chỉ huy các cấp, đội ngũ cán bộ đảng viên đã có nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động. Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đặc biệt là về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, các cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang của tỉnh đã có sự chuyển biến về tư tưởng, đạo đức, lối sống, thái độ, trách nhiệm, tác phong công tác, ý thức thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí có sự chuyển biến toàn diện. Cấp ủy các cấp cũng đã tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, các chuyên đề về cuộc vận động. Sau học tập, các đảng bộ đều cụ thể hóa 5 tiêu chí về phẩm chất, đạo đức của người quân nhân cách mạng để xây dựng chương trình hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên đều có kế hoạch phấn đấu, các chi bộ hàng tháng sinh hoạt đều kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện cuộc vận động, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên. Hàng năm đều có tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm.

Có thể khẳng định rằng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ quân sự tỉnh đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng, năng lực chiến đấu của cấp ủy, chi bộ được nâng lên. Bên cạnh đó cũng góp phần nâng cao chất lượng cấp ủy, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là phê bình và tự phê bình, giữ vững đoàn kết nhất trí trong cấp ủy và trong toàn đảng bộ. Qua 4 năm, công tác kết nạp đảng viên mới đạt 117,3% kế hoạch; kết quả bình xét hàng năm đều có trên 98% Đảng bộ, 95% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ Quân sự tỉnh 4 năm liền đạt trong sạch vững mạnh, không có chi đảng bộ yếu kém; theo kết quả bình xét hàng năm đều có trên 80% cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hoàng Huy