Thứ tư,  08/02/2023

Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

LSO- Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn hiện có 194 đảng viên sinh hoạt tại 17 chi bộ. Những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ công ty đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động, trong đó có xác định vai trò, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong ban trong việc phát động, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện. Để thực hiện tốt cuộc vận động, Ban chỉ đạo đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các bước tiến hành, thực hiện tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của cuộc vận động. Tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề, xây dựng tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống cho cán bộ công nhân viên chức, lao động theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua 4 năm thực hiện, cuộc vận động đã được cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty hưởng ứng triển khai tích cực với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, đạt...

LSO- Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn hiện có 194 đảng viên sinh hoạt tại 17 chi bộ. Những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ công ty đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động, trong đó có xác định vai trò, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong ban trong việc phát động, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện.

Để thực hiện tốt cuộc vận động, Ban chỉ đạo đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các bước tiến hành, thực hiện tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của cuộc vận động. Tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề, xây dựng tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống cho cán bộ công nhân viên chức, lao động theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua 4 năm thực hiện, cuộc vận động đã được cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty hưởng ứng triển khai tích cực với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, tổ chức quán triệt, học tập tấm gương đạo đức của Bác về cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, về “xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”. Triển khai quán triệt, học tập nghiêm túc Chỉ thị số 06- CT/TW của Bộ chính trị, tiến hành các cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để từ đó, các cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức trong sáng của Bác. Đồng chí Vi Lê Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc công ty cho biết: Thực tiễn triển khai, thực hiện cuộc vận động, các cán bộ, công nhân viên chức lao động trong công ty đều nhận thức sâu sắc rằng, tấm gương đạo đức của Bác hết sức cao cả nhưng cũng rất đỗi bình dị, gần gũi, ai cũng có thể học tập và làm theo. Từ nhận thức chuyển thành hành động, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đa số cán bộ, đảng viên đã được nâng lên, nhất là ý thức, trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; ý thức tiết kiệm trong sản xuất, tiêu dùng, ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, tinh thần đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện sai trái, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí…qua đó, những gương người tốt việc tốt ngày càng xuất hiện nhiều trong công ty. Qua thực tiễn, cuộc vận động đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, được đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong công ty hưởng ứng, tham gia tích cực, năng lực, sức chiến đấu của các chi, đảng bộ, đảng viên được nâng lên. Các bước triển khai cuộc vận động được vận dụng linh hoạt, thiết thực, phù hợp với thực tế tại đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng không chỉ nghiên cứu, học tập các chuyên đề do các cấp quy định mà còn tự đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu khác để hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hội thi lắp đặt đường dây trung thế – công ty điện lực Lạng Sơn


Việc lấy ý kiến của quần chúng tham gia góp ý cho chi, đảng bộ, đảng viên, quần chúng cũng được thực hiện nghiêm túc, khách quan. Nhiều ý kiến đóng góp cởi mở, chân tình, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng đã đánh giá: chi, đảng bộ công ty đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt các quy định của Đảng và của ngành. Đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều có tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao, có phẩm chất, đạo đức, lối sống trung thực, trong sáng, giản dị, lành mạnh, chấp hành và vận động gia đình, người thân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Với những biện pháp triển khai thiết thực, có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Công ty Điện lực Lạng Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Qua đó, đã có 6 chi bộ và 35 cá nhân được Ban chỉ đạo công ty khen thưởng, 3 tập thể và 13 cá nhân được công ty đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen. Đảng bộ công ty được Đảng ủy khối tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động; 5 năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Hoàng Huy