Thứ năm,  20/01/2022

Lời dạy của Bác Hồ về phòng chống thiên tai

LSO-Nước ta nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, địa hình phức tạp, thiên nhiên đã dành cho đất nước ta nhiều ưu đãi, song những thiên tai như hạn hán, bão lụt cũng thường xuyên đe dọa sản xuất và đời sống của nhân dân. Vì vậy, chỉ đạo việc phòng chống thiên tai là vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta.Lực lượng vũ trang luyện tập cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: Tư liệuNgoài phát động phong trào toàn dân làm thủy lợi, động viên khuyến khích phong trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là hiện thân của phong trào. Người đã nhiều lần tham gia động viên tát nước chống hạn, chống úng với bà con nông dân và cán bộ các địa phương, đi kiểm tra đôn đốc việc xây dựng, sửa chữa các công trình thủy nông, đê điều... Người đã tham dự các cuộc họp của Trung ương Đảng, của Hội đồng Chính phủ về thủy lợi. Người còn tham dự và huấn thị tại...

LSO-Nước ta nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, địa hình phức tạp, thiên nhiên đã dành cho đất nước ta nhiều ưu đãi, song những thiên tai như hạn hán, bão lụt cũng thường xuyên đe dọa sản xuất và đời sống của nhân dân. Vì vậy, chỉ đạo việc phòng chống thiên tai là vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta.
Lực lượng vũ trang luyện tập cứu hộ, cứu nạn – Ảnh: Tư liệu
Ngoài phát động phong trào toàn dân làm thủy lợi, động viên khuyến khích phong trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là hiện thân của phong trào. Người đã nhiều lần tham gia động viên tát nước chống hạn, chống úng với bà con nông dân và cán bộ các địa phương, đi kiểm tra đôn đốc việc xây dựng, sửa chữa các công trình thủy nông, đê điều… Người đã tham dự các cuộc họp của Trung ương Đảng, của Hội đồng Chính phủ về thủy lợi. Người còn tham dự và huấn thị tại nhiều hội nghị của ngành thủy lợi và của nhiều địa phương bàn về công tác thủy lợi. Người chỉ rõ, đã gọi là phong trào thì phải thi đua, “Phải có thưởng, có phạt”. Người khen ngợi rất kịp thời và dành những lá cờ luân lưu về làm thủy lợi, chống hạn, chống úng, giữ đê tốt để thưởng cho các địa phương, các đơn vị có nhiều thành tích. Huy hiệu của Người là phần thưởng cao quý đối với nhiều cán bộ, nhân viên và nhân dân có thành tích tốt trong công tác thủy lợi. Người cũng rất nghiêm khắc phê bình những người, những địa phương làm thủy lợi chưa tốt. Nhờ sự quan tâm săn sóc và sự động viên khuyến khích của Người mà ở nhiều địa phương và trong ngành thủy lợi đã có được phong trào thi đua sôi nổi và sâu rộng. Nhiều địa phương đơn vị và cá nhân đã vinh dự được nhận phần thưởng của Người. Cũng nhờ đó mà ngành thủy lợi và công tác thủy lợi đã được động viên kịp thời, tiến bộ không ngừng và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trong việc từng bước đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Việc chỉ đạo phòng chống thiên tai là vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành thủy lợi. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng, để phòng chống hạn tốt trước hết phải biết giữ nước một cách hợp lý, khoa học, phải biết tiết kiệm nước, khi bị hạn hán phải coi chống hạn là một chiến dịch, phải coi hạn hán là một thứ giặc và phải có tinh thần “thắng giặc hạn phải thắng đến cùng” đồng thời phải có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc chống hạn, phải biết “vắt đất ra nước, thay trời làm mưa”. Người dạy rằng: “Công việc giữ đê, phòng lụt, chống lụt, phòng bão, chốn bão là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng” và vì lợi ích của mọi người dân. Người yêu cầu phải vận dụng kết hợp những tri thức của khoa học kỹ thuật tiên tiến với những kinh nghiệm cổ truyền về dự báo và phòng chống lũ lụt, đồng thời phải hết sức tránh lối kinh nghiệm chủ nghĩa, phải chống tư tưởng “nước đến chân mới nhảy”, “phòng lụt, chống lụt là như một chiến dịch lớn trên mặt trận dài, trong một thời gian khá lâu, toàn thể đồng bào và cán bộ phải có quyết tâm, vượt mọi khó khăn làm tròn nhiệm vụ, đắp đê, giữ đê, phòng lụt và chống lụt”.

Đối với Lạng Sơn, hơn nửa thế kỷ qua đã tạo ra được một hệ thống các công trình thủy lợi gồm: hồ chứa nước, đập dâng, trạm bơm điện, trạm bơm tự động… là cơ sở vật chất rất quý báu để phục vụ cho nông nghiệp pahts triển và nước sinh hoạt cho nhân dân. Đồng thời các công trình thủy lợi này đã góp phần giữ và điều tiết nước để chống lụt, chống xói lở bạc màu của đất canh tác.

Hoàng Quang Hiểu