Thứ bảy,  21/05/2022

Minh Phát học tập và làm theo lời Bác

LSO - Những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Minh Phát, huyện Lộc Bình có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, giáo dục cũng như áp dụng vào thực tiễn đời sống, sản xuất. Vì vậy, từ nhận thức đến hành động của các cán bộ, đảng viên và quần chúng trong xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế - xã hội ngày càng khởi sắc. Cấp phát thuốc cho người dân ở Trung tâm y tế huyện Lộc Bình Ảnh: Diệu Hằng Ông Vi Văn Bằng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động cho biết: Đảng bộ xã Minh Phát hiện có 57 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ, trong đó có 1 chi bộ cơ quan, 1 chi bộ trạm xá, 2 chi bộ trường học và 7 chi bộ thôn. Từ khi thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động và...

LSO – Những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Minh Phát, huyện Lộc Bình có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, giáo dục cũng như áp dụng vào thực tiễn đời sống, sản xuất. Vì vậy, từ nhận thức đến hành động của các cán bộ, đảng viên và quần chúng trong xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế – xã hội ngày càng khởi sắc.

Cấp phát thuốc cho người dân ở Trung tâm y tế huyện Lộc Bình

Ảnh: Diệu Hằng

Ông Vi Văn Bằng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động cho biết: Đảng bộ xã Minh Phát hiện có 57 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ, trong đó có 1 chi bộ cơ quan, 1 chi bộ trạm xá, 2 chi bộ trường học và 7 chi bộ thôn. Từ khi thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động và xây dựng các chương trình hành động, quy chế hoạt động, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban. Từ đó, các kế hoạch, hướng dẫn triển khai của cuộc vận động đã được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và các chi bộ. Công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; về “tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”, về “xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” đã được thực hiện nghiêm túc. Ban chấp hành Đảng bộ, MTTQ, các tổ chức chính trị trong xã đã thực hiện tốt công tác phối hợp và trực tiếp xuống các chi bộ, thôn bản để truyền đạt các nội dung chuyên đề, có vận dụng linh hoạt với thực tiễn tại địa phương. Do vậy, các nội dung chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác đã được tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, được mọi người tích cực hưởng ứng, học tập. Bên cạnh đó, cấp ủy xã cũng đã tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc Chỉ thị số 06- CT/TW của Bộ Chính trị, tiến hành các cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cán bộ, đảng viên và mọi người dân hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức trong sáng của Bác.

Với các hình thức: học tập, thảo luận, viết bài thu hoạch và đăng ký cá nhân, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị, gắn Cuộc vận động với các phong trào thi đua đã được cụ thể hóa, những năm qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại xã Minh Phát đã từng bước đi vào đời sống. Kết quả học tập, công tác, lao động sản xuất, chiến đấu của các cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân đã được đổi thay theo hướng tích cực. Đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt việc tốt, những cá nhân tập thể tiêu biểu, điển hình, được Ban chỉ đạo cấp huyện khen thưởng như: tập thể, chi bộ cơ quan có nhiều cán bộ, đảng viên điển hình, tiêu biểu làm theo lời Bác; cá nhân tiêu biểu có ông Vi Văn Quốc, đảng viên Chi bộ Trường THCS xã Minh Phát đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo trường THCS trở thành trường khá của huyện; hoặc như ông Trần Văn Thưởng, thôn Nà Thì đã tình nguyện hiến 1200m2 đất để xây dựng trường học, sân chơi, bãi tập cho học sinh…

Cuộc vận động cũng có tác động sâu sắc đến mọi hoạt động trong đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong 3 năm trở lại đây, nền kinh tế của xã luôn đạt mức tăng trưởng khá với khoảng 7%/năm; diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính đều tăng, riêng sản lượng lương thực tăng trung bình 11- 12 tấn/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 3,6 triệu đồng/người năm 2009 lên trên 4 triệu đồng/người năm 2010.

Hoàng Huy