Thứ bảy,  21/05/2022

Tin dân, dựa vào dân, làm gương cho dân-phẩm chất sáng ngời của đạo đức Bác Hồ

LSO-Là lãnh tụ của Đảng ta, dân tộc ta, thấm nhuần nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, Bác Hồ tin dân, dựa vào dân.Năm 1946, Bác hồ sang Pháp đàm phán, khi về nước, Bác tới Hải Phòng. Nhằm bảo vệ Bác an toàn từ Hải Phòng về Hà Nội, những đồng chí bảo vệ Bác có ý định chọn một người cải trang giống Bác đi đường công khai, còn Bác thì bố trí đi bí mật. Biết tin này, Bác gạt đi, nói: “Thế, nếu có gì xẩy ra thì người ấy phải chịu thay Bác sao? Các chú đừng làm thế. Cứ bố trí bảo vệ và tin ở dân, tin vào dân. Nhân dân sẽ là người cùng các chú bảo vệ Bác tốt nhất”. Có lần, khi đồng chí Nguyễn Thọ Chân, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội vào làm việc với Bác, đã đề nghị Bác cho xây trụ sở của Trung ương Đảng tại Thủ đô Hà Nội cho bề thế. Bác trả lời đồng chí Nguyễn Thọ Chân: “Trụ sở bề thế của Đảng ta, phải xây dựng ở trong lòng dân ấy,...

LSO-Là lãnh tụ của Đảng ta, dân tộc ta, thấm nhuần nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, Bác Hồ tin dân, dựa vào dân.

Năm 1946, Bác hồ sang Pháp đàm phán, khi về nước, Bác tới Hải Phòng. Nhằm bảo vệ Bác an toàn từ Hải Phòng về Hà Nội, những đồng chí bảo vệ Bác có ý định chọn một người cải trang giống Bác đi đường công khai, còn Bác thì bố trí đi bí mật. Biết tin này, Bác gạt đi, nói: “Thế, nếu có gì xẩy ra thì người ấy phải chịu thay Bác sao? Các chú đừng làm thế. Cứ bố trí bảo vệ và tin ở dân, tin vào dân. Nhân dân sẽ là người cùng các chú bảo vệ Bác tốt nhất”. Có lần, khi đồng chí Nguyễn Thọ Chân, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội vào làm việc với Bác, đã đề nghị Bác cho xây trụ sở của Trung ương Đảng tại Thủ đô Hà Nội cho bề thế. Bác trả lời đồng chí Nguyễn Thọ Chân: “Trụ sở bề thế của Đảng ta, phải xây dựng ở trong lòng dân ấy, chú ạ”. Có lần, Bác nói chuyện với cán bộ, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo. Bác hỏi: “Đố các chú, ai to nhất nước ta?”. Mọi người trả lời: “Thưa Bác, là Bác ạ”. Bác Cười, nói: “Các chú nhầm rồi, các chú còn phong kiến quá. Bác đọc cho các chú nghe nhé: Việt Nam dân chủ cộng hòa”. Khi đọc, Bác nhấn mạnh hai từ “dân chủ”. Bác lại hỏi: “Ai là chủ ở đây các chú?”. Mọi người trả lời: “Thưa Bác, dân là chủ ạ”. Nghe xong, Bác căn dặn mọi người: “Các chú phải luôn nhớ: Dân là chủ, dân là người to nhất, nhân dân là lực lượng to lớn nhất”.
Suốt cuộc đời vì nước, vì dân, tin dân, dựa vào dân để hoạt động cách mạng, Bác Hồ chỉ rõ: “Nhiệm vụ của chính quyền ta và đoàn thể ta là phụng sự nhân dân. Nghĩa là làm đầy tớ cho dân… Muốn làm được như vậy, thì mỗi cán bộ chính quyền và đoàn thể cần phải:
– Luôn luôn gần gũi nhân dân.
– Ra sức nghe ngóng và hiểu biết nhân dân.
– Học hỏi nhân dân.
-Lãnh đạo nhân dân bằng cách tuyên truyền, giải thích, cổ động, giáo dục, tổ chức nhân dân, dựa vào nhân dân để thực hiện nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Bác Hồ còn chỉ rõ:
“Quần chúng chỉ yêu mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Chỉ rõ như vậy, Bác Hồ là tấm gương như vậy.
Ngày 3-9-1945, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ do Bác chủ trì, Bác đặt vấn đề phải chống nạn đói. Sau phiên họp ít ngày, Bác viết thư kêu gọi đồng bào cả nước ra sức cứu đói. Trong thư, Bác “đề nghị với đồng bào cả nước” cứ 10 ngày nhìn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa, đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo. Đề nghị dân như vậy và Bác là người “thực hành trước”. Về việc Bác Hồ làm gương này cho dân, một nhà báo nước ngoài đã viết trên tuần báo Đây Paris ngày 18-6-1946 như sau: “Một tuần lễ ông nhịn ăn một bữa, không phải là để hành hạ mình cho khổ sở mà là để nêu một tấm gương dè sẻn gạo cho đồng bào đặng làm giảm bớt nạn đói trong nước. Hết thảy mọi người xung quanh đều bắt chước hành động đó của ông”.
Ông Hoàng Tấn Quang, dân tộc Nùng, quê xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, là người đã có một thời gian sống gần Bác Hồ, giúp việc Bác Hồ, kể rằng: Vào năm miền Bắc bị thiên tai mất mùa, chiến trường miền Nam đang trong giai đoạn khốc liệt, Bác Hồ ra quyết định tiết kiệm gạo một tuần lễ để dành gạo giúp đồng bào bị đói ở miền Bắc và hỗ trợ đồng bào miền Nam. Bác gọi ông Cẩn, người phụ trách công việc bếp núc ra chợ mua ngô về nấu cháo cho Bác. Cháo ngô nấu xong, ông Quang mang cho Bác. Ngày thứ ba, khi bưng bát cháo ngô sang cho Bác, ông Quang vừa đi vừa khóc vì thương Bác quá. Đến ngày thứ tư, không cầm lòng được, ông Quang mạnh dạn thưa với Bác: “Báo cáo Bác, Bác đã nhiều tuổi, không ăn được bao nhiêu. Nếu Bác ăn như thế này thì không đủ sức làm việc”. Nghe xong, Bác nói: “Bác đề ra quyết định, Bác không thực hiện thì ai thực hiện theo”. Hôm ấy, Bác vẫn ăn cháo ngô và Bác đã ăn cháo ngô đúng một tuần.

Tin dân, dựa vào dân, làm gương cho dân là đạo đức của Bác Hồ. Đạo đức đó của Bác Hồ là tấm gương cho mọi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo.

Trung Thành